Waddenfonds.tv

Op ons videoplatform Waddenfonds.tv kunt u filmpjes bekijken van projecten die in het Waddengebied worden gerealiseerd en/of een duidelijke link hebben met onze belangrijkste doelstelling: de versterking van ecologische waarden en de ontwikkeling van een duurzame economie in het Waddengebied.

Wilt u ook een filmpje op Waddenfonds.tv? Stuur dan een mailtje naar info@waddenfonds.nl. We nemen dan contact met u op.

Eidereenden bij het Wad op Vlieland

Vrouwtjes spelen de hoofdrol tijdens het baltsen van eidereenden op het Wad. Er zijn diverse vaste rituelen en gedragingen. De rangordes in de groep liggen vast.

Het gezinsleven van zeehonden in de Waddenzee

Zeehondenpups groeien in drie weken tot 24 kilo dankzij de vette, voedzame moedermelk. Wel eerst even goed de tepels zoeken!

Impressie van het eiland Griend

Ontelbare wadvogels vliegen op bepaalde tijden naar het onbewoonde eiland Griend, ten noorden van Terschelling. Ze rusten en fourageren op de drooggevallen wadplaten en kwelders. Zand, zee en wind hebben hier vrij spel.

Opkomend tij bij Schiermonnikoog

Fraaie impressie van springtij en een opkomende storm op Schiermonnikoog. Door de wind opgejaagde golven overspoelen de duinen, waarna de stilte langzaam weer terugkeert.

Opkomend tij op Engelsmanplaat

De zee laat voortdurend zijn voetafdruk achter op zandplaat Engelsmanplaat. Op het onbewoonde eiland drijft de vloed zelfs de vogels en platvissen op.

Pasgeboren pups op het Wad

Direct na hun geboorte kunnen zeehondenpups al kruipen en zwemmen. Al willen sommigen nog even lekker op de rug van moeder mee. Als kraamkamer is de Waddenzee van levensbelang voor de diertjes.

Sternkolonie bij Ameland

Jongen voeden bij zware storm is een hels karwei voor sterns op Ameland.  Vis halen ze uit de Noordzee en dan moeten ze ook nog terugvliegen. Intussen verkleumen hun jongen en vallen soms zelfs ten prooi aan hongerige meeuwen.

Storm bij paal 8 Texel

Storm en springtij staan garant voor een woeste zee. Een brij van zand en water bereikt de duinen bij paal 8 op Texel.  Een deel van de duinvoet wordt opgegeten door het water.

Vogels zwemmen boven het Wad

Kanoeten, rosse grutto’s, zilverplevieren en bonte strandlopers zwermen boven de Waddenzee. Soort bij soort, dicht bij elkaar, zodat ze veilig zijn tegen aanvallen van roofvogels.