Waddenfonds.tv

Op ons videoplatform Waddenfonds.tv kunt u filmpjes bekijken van projecten die in het Waddengebied worden gerealiseerd en/of een duidelijke link hebben met onze belangrijkste doelstelling: de versterking van ecologische waarden en de ontwikkeling van een duurzame economie in het Waddengebied.

Wilt u ook een filmpje op Waddenfonds.tv? Stuur dan een mailtje naar info@waddenfonds.nl. We nemen dan contact met u op.

Toogdag voor de Wadden 2023

Bijna 300 mensen woonden in Den Helder de Toogdag voor de Wadden 2023 bij. Samen met de ministers Mark Harbers (Infrastructur en Waterstaat), Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur) en Rob Jetten (Energie en Klimaat) boog het publiek zich over actuele vraagstukken rond het Waddengebied.

Visserijmuseum

In Termunterzijl, dichtbij de grens van Groningen met Duitsland, vind je een visserijmuseum dat het verhaal vertelt van de vissers die hier ooit hun thuishaven vonden.

Sense of Place

Sense of Place maakt het onzichtbare zichtbaar en wil de schoonheid van het Waddengebied vangen in bijzondere landschapsprojecten en kunstwerken.

Wadden Gastronomie

Het project Waddengastronomie is een initiatief van lokale voedselproducenten in samenwerking met Visit Wadden. In Groningen vertellen initiatiefnemers hoe ze het eten van lokaal verbouwd voedsel willen stimuleren.

Stop plastic van stad naar wad

Noria Sustainable Innovators onderzoekt hoe plastic afval uit de stad Groningen terecht komt in de Waddenzee. En hoe dit probleem duurzaam en betaalbaar aangepakt kan worden.

Een eindeloze horizon, herstel Oldamster weidsheid

Het Oldambt is een streek in Oost-Groningen met weidse landschappen, uitgestrekte graanvelden en statige boerderijen. Je kunt er zover zien als de horizon reikt.

Zeker Zilt Texel

Veldproeven op Texel moeten uitwijzen of bemesting met biologisch zeewier leidt tot hogere opbrengsten van de teelt van aardappelen en wortelen.

Bouwen met biobouwers

Bouwen met biobouwers betreft het herstel van schelpdierbanken in de Waddenzee met biologisch afbreekbaar materiaal. Aan deze platforms kunnen mosselen en andere schelpdieren zich hechten.

Punt Piaam

In terpdorp Piaam wordt een rustplek voor fietsers ingericht, waar ze informatie kunnen krijgen over het bijzondere cultuurlandschap, de flora en fauna, de terp en het monumentale kerkje.