244 zoekresultaten

Nieuws

Projecten

Deze content wordt niet ingelezen. De kaart wordt ingelezen via stylesheet die apart in template-projecten wordt ingeladen.

Documenten & formulieren

Een overzicht van de belangrijkste geldende documenten en formulieren van het Waddenfonds. Op www.overheid.nl vindt u een compleet overzicht van de huidige regelgeving waaronder het Waddenfonds opereert. Subsidieregelingen Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2023-01 Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2023-01 Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2022-01 Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2022 Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2021-01 Subsidieregeling […]

Demonstratie TidalKite

De TidalKite is een onderwatervlieger die de beweging van eb en vloed omzet in duurzame energie. De vlieger beweegt onder water mee op de getijden en zet deze beweging om in energie. SeaQurrent heeft de vlieger speciaal ontworpen voor relatief ondiep water met lage stroomsnelheden, waardoor het geschikt is voor het Waddengebied. Deze vorm van […]

Wij & Wadvogels

Uit onderzoek blijkt dat het Waddengebied een zwakke schakel is op de trekroute van vogels. Het project Wij & Wadvogels moet het Waddengebied als leefomgeving voor vogels met concrete maatregelen verbeteren. Zo komen er twee broedeilanden van in totaal 3000 m2, 62 hectare broed- en foerageergebied voor steltlopers en 52 hectare broed-, rust- en foerageergebied […]

Waddentools Swimway

Waddentools Swimway richt zich op het testen van de effectiviteit van recente projecten en beheermaatregelen op het gebied van de visstand in de Waddenzee. De Waddenzee heeft een belangrijke functie voor ruim 100 vissoorten. Door de zachte, voedselrijke bodem, is de ondiepe Waddenzee een aantrekkelijk leefgebied waar vissen paaien, eten en rusten en waar jongen […]

Onze thema’s

Met blokken inhoud

Homepage

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds.  Wilt u weten of u voor een […]

Drie grootschalige projecten in Waddengebied kunnen van start

Het Waddenfonds investeert € 10,5 miljoen in twee projecten die de leefomstandigheden voor vogels en vissen in het Waddengebied moeten verbeteren. Ook draagt het fonds circa € 2,3 miljoen bij aan de verdere ontwikkeling van de TidalKite. Deze onderwatervlieger wekt door de stroming van water duurzame energie op. De drie grootschalige projecten zijn onderdeel van […]