284 zoekresultaten

Waddenfonds investeert 8,3 miljoen euro in Holwerd aan Zee

Het Waddenfonds reserveert 8,3 miljoen euro voor het project Holwerd aan Zee, op voorwaarde dat de financiering daarvan rond komt. Met de bijdrage van het Waddenfonds komt de realisatie van de tweede fase van dit plan een stap dichterbij. Met het totale project Holwerd aan Zee is een investering gemoeid van bijna 63 miljoen euro. […]

Waddenfonds draagt bij aan groen gaspilot Ameland

Het Waddenfonds draagt 270.000 euro bij aan een pilot op Ameland, waarbij wordt uitgetest of aan een werkende vergistingsinstallatie waterstof kan worden toegevoegd. Het betreft hier een uitbreiding van de geplande Autogenerative High Pressure Digestion (AHPD) waarbij zuiveringsslib en groente- en tuinafval in één stap omgezet wordt naar groen gas. Het groene gas wordt rechtstreeks […]

Financieringsmogelijkheden verruimd voor grote projecten

Organisaties en ondernemers die grote projecten realiseren in de Waddenregio krijgen van het Waddenfonds voortaan een beschikking voor meerdere jaren voor het hele project. In de oude situatie gaf het Waddenfonds bij de verstrekking van een subsidie altijd een beschikking voor een jaar. Vanaf nu worden de mogelijkheden daarvoor verruimd. Dat betekent dat bij de […]

Waddenfonds: 10 miljoen voor opkoop vergunningen garnalenvissers

Het Waddenfonds reserveert € 10 miljoen voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. Hierover hebben visserij-, natuurorganisaties en overheden in het Convenant Viswad afspraken gemaakt. Onderdeel van het convenant is dat delen van de Waddenzee vrijwillig gesloten worden voor de garnalenvisserij. Om te mogen vissen op garnalen in […]

“De komende zes jaar is er heel veel te doen”

Het weidse, grote, dynamische Waddengebied. De intense stilte op het drooggevallen Wad. Het fascineert Gerben Huisman, de nieuwe directeur van het Waddenfonds, enorm. Dat het gebied jaarlijks 1,3 miljoen toeristen trekt, intrigeert hem ook. “De grote uitdaging is om de natuur en de economie in evenwicht te houden. Het mooie is dat wij steeds die […]

Young Wadden Academy komt met workshop over Waddengebied

De Young Wadden Academy (YWA) organiseert in april samen met het Waddenfonds een workshop, waarin jonge mensen worden uitgedaagd om te reflecteren op de investeringen van het  Waddenfonds in het Waddengebied. Tegelijk buigen de jongeren zich over de uitdagingen waar het Waddenfonds mee te maken gaat krijgen. De YWA is een onderdeel van de Waddenacademie en is opgericht in 2016. De leden zijn Dr. ir. Bas Borsje (civiele […]

Innovatieve schoonmaakrobot maakt opmars

Fleet Cleaner verovert Europa. Het bedrijf investeert dit jaar in twee nieuwe schoonmaakrobots plus werkschepen. Volgend jaar komen er nog eens twee bij. Het Waddenfonds stak 277.000 euro subsidie in de ontwikkeling van het innovatieve product. We spraken met een van de oprichters en eigenaren Cornelis de Vet. Wat doet een Fleet Cleaner precies? De […]

Zes projecten krijgen financiële steun van Waddenfonds

Het Waddenfonds geeft zes kleinschalige projecten een subsidie van in totaal € 245.000,–. Het  gaat om initiatieven en evenementen die de leefbaarheid en de cultuur in het Waddengebied  versterken. Vier projecten vinden in en rond Friese dorpen plaats: de bouw van een nieuw sportgebouw in Ried, de verbouw van het multifunctioneel centrum in Froubuurt, een […]

Waddenfonds investeert bijna € 13 miljoen in vismigratie

Het Waddenfonds draagt € 12,8 miljoen bij aan het verbeteren van de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenland. Het project Ruim Baan voor Vissen 2 moet een belangrijke impuls geven aan de visstand in het Waddengebied. Al jaren is de visstand in de Waddenzee te laag en zijn de vissen er te klein. In […]