Aandacht voor projecten vanwege coronacrisis

Projecten die met subsidie van het Waddenfonds gerealiseerd worden en last hebben van de coronacrisis, kunnen aankloppen bij het Waddenfonds. In een persoonlijk contact kan er gekeken worden wat de impact is van alle coronamaatregelen op het project. Op basis daarvan bepaalt het Waddenfonds of een initiatiefnemer binnen de subsidievoorwaarden lucht kan worden gegeven bij de realisatie van het project.

Als er projecten zijn die nog een financieringsvraag hebben dan willen we serieus kijken of het Waddenfonds een extra financiële bijdrage kan leveren”, aldus directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds. “Projectpartijen kunnen ook zelf besluiten investeringen naar voren te halen. Het Waddenfonds zou dan versneld de subsidiebijdrage kunnen uitbetalen.’’

In de contacten tussen projectpartijen en het Waddenfonds wordt ook gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Het huidige beeld is dat er nog niet veel problemen zijn. “Maar als er toch hulp nodig is, dan is het Waddenfonds te alle tijde bereid mee te denken’’, aldus Huisman.

Als een project vanwege de coronacrisis wordt uitgesteld of definitief niet doorgaat, dan dient u daarvan het Waddenfonds op de hoogte te stellen.

De activiteit wordt uitgesteld:

Wanneer de gesubsidieerde activiteiten op een later moment in dit jaar worden uitgevoerd, of als activiteiten door de coronacrisis niet worden uitgevoerd zoals in uw projectplan staan beschreven, stuur dan een mailtje naar info@waddenfonds.nl. Geef daarin de start- en/of einddatum van uw activiteiten en de geplande nieuwe einddatum van uw activiteit aan. Wij zullen met voorrang op deze wijzigingsverzoeken reageren.

De activiteit gaat in het geheel niet door:

In dat geval dit mailen naar info@waddenfonds.nl onder opgave van reden met een verzoek de subsidie nu al vast te stellen, indien wel kosten zijn gemaakt. Daarbij zullen wij de al gemaakte kosten, die voor subsidie in aanmerking kwamen op grond van de verleende subsidie, naar redelijkheid en billijkheid subsidiëren. Er wordt van u een maximale inspanning verwacht om onnodige kosten te voorkomen en zoveel mogelijk gebruik te maken van voorliggende voorzieningen, bijvoorbeeld van een verzekering of rijksmaatregelen. U dient dit toe te lichten bij het vaststellingsverzoek.