295 zoekresultaten

Sternkolonie bij Ameland

Jongen voeden bij zware storm is een hels karwei voor sterns op Ameland.  Vis halen ze uit de Noordzee en dan moeten ze ook nog terugvliegen. Intussen verkleumen hun jongen en vallen soms zelfs ten prooi aan hongerige meeuwen.

Storm bij paal 8 Texel

Storm en springtij staan garant voor een woeste zee. Een brij van zand en water bereikt de duinen bij paal 8 op Texel.  Een deel van de duinvoet wordt opgegeten door het water.

Vogels zwemmen boven het Wad

Kanoeten, rosse grutto’s, zilverplevieren en bonte strandlopers zwermen boven de Waddenzee. Soort bij soort, dicht bij elkaar, zodat ze veilig zijn tegen aanvallen van roofvogels.

Waddenstrand vol met mesheften en zeesterren

Een storm spuwt miljoenen mesheften en zeesterrren op het strand. Een traktatie voor vogels die zich te goed doe aan de overvloed aan lekkere hapjes.

Waddenfonds

Het Waddenfonds steunt projecten in Waddengebied die de ecologie beschermen en de economie duurzaam helpen ontwikkelen. Al meer dan 200 projecten krijgen financiële hulp van het fonds. Zowel kleine lokale initiatieven als grootschalige en innovatieve projecten met impact.

Waddenfonds steunt leefbaarheidsprojecten

Het Waddenfonds steunt voor in totaal € 200.000,- vier initiatieven die leiden tot versterking van de leefbaarheid in het Waddengebied. Het gaat om projecten voor een hospice in Westerland, versterking van archeologische steunpunten in Friesland, promotie van Amelander streekproducten en de opzet van een multifunctioneel centrum in Pieterburen. De subsidies zijn afkomstig uit het Budget […]

Uitnodiging informatiebijeenkomsten

Het Waddenfonds start dit najaar met een nieuwe subsidieregeling voor projecten die een impuls geven aan de ecologie en economie in het Waddengebied. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op deze Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2020/1. In totaal is er 4 miljoen euro beschikbaar, met een maximum van één miljoen euro […]

Waddenfonds stelt subsidiebedrag van € 4 miljoen beschikbaar

Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het Waddengebied, waarbij € 4 miljoen te verdelen is. Per project kan er bij het fonds een bijdrage van maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. Op dinsdag 8 en woensdag 9 september zijn […]

Subsidie voor Texels schaap, opera en dorpshuis Ferwoude

Het Waddenfonds geeft drie kleinschalige projecten in het Waddengebied een subsidie van ruim € 86.000,–. De verbouw en aanpassing van het dorpshuis in Ferwoude, dat nu in de oude basisschool zit, krijgt € 50.000,–. Een campagne om het Texels schapenvlees bekender te maken mag rekenen op een bijdrage van ruim € 30.000,–. Een Opera4daagse op […]