258 zoekresultaten

Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling

Het thema WCL is er voor projecten die landschapsontwikkeling bevorderen en cultuurhistorisch erfgoed versterken. 

Team

Verder bestaat ons team uit drie afdelingen: Programmaregiseurs: voor een subsidieaanvraag neemt u eerst contact op met de programmaregisseurs. Subsidiespecialisten: de subsidiespecialisten zijn uw aanspreekpunt tijdens de uitvoering van het project. Ook houden zij toezicht op de uitvoering van het project. Bureau: ondersteunende diensten als controlling en secretariaat

Subsidiespecialisten

Als uw subsidieaanvraag is gehonoreerd door het Waddenfonds, volgt er een periode waarin u met de verleende subsidie uw project uitvoert. Tijdens de uitvoering zijn onze subsidiespecialisten van de beheerorganisatie uw aanspreekpunt namens het Waddenfonds. De subsidiespecialisten die voor het Waddenfonds werken, worden ingehuurd bij de afdeling Subsidies van de provincie Fryslân. U kunt bij […]

Subsidieregeling Thematische Openstelling

Voor de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2021/01 (Stuw ’21) kunnen vanaf vrijdag 23 april 2021 10.00 uur subsidieaanvragen worden ingediend. De regeling sluit op woensdag 15 december 2021 om 12.00 uur.   Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten betrekking hebben op een aantal thema’s van het Waddenfonds: Natuur Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling Bodem, water, licht […]

Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties

Voor de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI) kunt u tussen 1 maart 2023 (vanaf 10.00 uur) en vrijdag 1 december 2023 (tot 12.00 uur) een aanvraag indienen. De regeling staat open voor kleinschalige projecten uit de gemeenschap zelf, die door lokale innovatie, de leefbaarheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Er is voor […]

Programmaregisseurs

Als u een subsidieaanvraag wilt indienen, neemt u dan eerst contact op met één van de programmaregisseurs van het Waddenfonds. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden. Zo nodig schakelen zij daarbij subsidiespecialisten in. De programmaregisseurs kunnen u op weg helpen bij uw voorbereiding van een volledige aanvraag.

Kwaliteitscommissie

Het Waddenfonds heeft een onafhankelijke kwaliteitscommissie, die op verzoek van de Tweede Kamer is ingesteld. De kwaliteitscommissie houdt toezicht op de onafhankelijke deskundigheid en de kwaliteit van het Waddenfonds. De commissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het dagelijks en algemeen bestuur. Een belangrijke rol voor de kwaliteitscommissie is weggelegd bij de vaststelling van […]

Duurzame Waddenhavens

Het thema Duurzame Waddenhavens moet de ecologische impact van havens verkleinen en de industriële en logistieke activiteiten verduurzamen.

Duurzame visserij

Dit thema heeft betrekking op projecten die visserij- en verwerkingstechnieken moeten verduurzamen en die de Waddenbodem moeten beschermen.