documenten

Het Waddenfonds hanteert een aantal kaders voor het beoordelen van subsidieaanvragen en voor het realiseren van de hoofddoelstellingen van het fonds. Hieronder vindt u de belangrijkste vigerende documenten.

SUBSIDIEREGELING
Voordat subsidieaanvragen bij het Waddenfonds kunnen worden ingediend, stelt het dagelijks bestuur in een subsidieregeling of openstellingsbesluit de uitgangspunten vast. De huidige regeling is van kracht: