documenten

Het Waddenfonds hanteert een aantal kaders voor het beoordelen van subsidieaanvragen en voor het realiseren van de hoofddoelstellingen van het fonds. Hieronder vindt u de belangrijkste vigerende documenten.

OPENSTELLINGSBESLUIT
Voordat subsidieaanvragen voor een specifiek thema kunnen worden ingediend, stelt het dagelijks bestuur in een openstellingsbesluit de uitgangspunten vast. Op dit moment is er alleen een openstelling van het Budget Lokale Innovaties (BLI).

Openstellingsbesluit 2017-01

SUBSIDIEVERORDENING
Een subsidieaanvraag wordt getoetst aan de subsidieverordening van het Waddenfonds. Hierin staat omschreven welke criteria gelden voor het toekennen van een aanvraag.

Subsidieverordening Waddenfonds

JAARPROGRAMMA
Het Waddenfonds hanteert negen thema’s. Elk jaar wordt in het Jaarprogramma vastgesteld wat de aandachtsgebieden per thema zijn. Voor een subsidieaanvraag, dient het project te vallen binnen zo’n aandachtsgebied (themalijn). In het Jaarprogramma 2016 worden per thema de themalijnen omschreven.

Jaarprogramma 2016

UITVOERING

Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2017

Uitvoeringskader 2017-2026

Uitvoeringsplan 2014 – 2017