Vismigratie door Afsluitdijk

Voor trekvissen is de Afsluitdijk  een barrière. Terwijl ze zoet en zout water nodig hebben voor hun voortplanting.  De oplossing is een vismigratierivier onder de Afsluitdijk door waardoor vissen van de zoute Waddenzee naar het zoete IJsselmeer kunnen zwemmen.