Bouwen met biobouwers

Bouwen met biobouwers betreft het herstel van schelpdierbanken in de Waddenzee met biologisch afbreekbaar materiaal. Aan deze platforms kunnen mosselen en andere schelpdieren zich hechten. Schelpdierbanken zijn belangrijke biobouwers, omdat ze beschutting en voedsel bieden aan veel diersoorten. Mede door ingrepen van de mens zijn ze in de kustgebieden achteruitgegaan. Een kansenkaart moet duidelijk maken op welke plekken in zee herstel van schelpdierbanken succesvol kan zijn.