Vier Noord-Hollandse projecten krijgen € 2,7 miljoen steun

Het Waddenfonds kent ruim €2,7 miljoen subsidie toe aan vier nieuwe projecten in Noord-Holland. Het gaat om toeristische-informatieve voorzieningen rondom een buitenverblijf voor bruinvissen op landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna, het herstel van schelpdierbanken in de Waddenzee, een interactieve website van een zeventiende-eeuws scheepswrakrijks bij Texel en veldproeven op onder meer Texel, waar zeewier wordt gebruikt als bemesting van aardappelen.

Dit jaar opent SOS Dolfijn een opvang voor bruinvissen in Anna Paulowna. Daar omheen worden een Waddenbelevingstuin met voetpad, een uitkijkpunt en een duinlandschap aangelegd. Bezoekers doen zo kennis op over het waddenlandschap, de voedselketens en de vogelrijkdom van het Waddengebied. De totale investering bedraagt €922.000,-, waarvan het Waddenfonds €750.000,- voor zijn rekening neemt.

Schelpdierbanken

Het project Bouwen met biobouwers omvat het herstel van schelpdierbanken in de Waddenzee met afbreekbaar materiaal. Schelpdierbanken geven beschutting en voedsel aan veel diersoorten en zijn daarom belangrijk. Mede door ingrepen van de mens zijn ze in de kustgebieden achteruitgegaan. Dit project wil met biologisch afbreekbaar materiaal platforms creëren in de Waddenzee, waar mossels en andere schelpdieren zich aan kunnen hechten. Een te ontwikkelen kansenkaart moet duidelijk maken op welke plekken in zee herstel van schelpdierbanken succesvol kan zijn. De totale investering bedraagt €1.091.400,-, waarvan het Waddenfonds €982.260,- bijdraagt.

Scheepswrak

Het project De Jurk en het Scheepswrak laat bezoekers via een interactieve website zien hoe het zeilschip Palmhoutwrak er in de Gouden Eeuw uit zag. In 2009 ontdekten sportduikers een houten scheepswrak op Burgzand bij Texel. Archeologisch onderzoek wees uit dat het een Nederlands koopvaardijschip was uit de zeventiende eeuw. De binnenzijde van het wrak, dat een Rijksmonument is, is afgeschermd. Via de website kunnen bezoekers er digitaal ronddwalen en ontdekken welke vondsten, waaronder een jurk, duikers hebben gedaan. Het verhaal wordt zo virtueel zichtbaar voor een breed publiek. Verwacht wordt dat honderdduizenden cultuurtoeristen er kennis van nemen. Ook komen er een podcast en een tv-serie van de NPO over het schip. De totale investering bedraagt €261.000,-, waarvan het Waddenfonds€55.568,- financiert.

Zeker Zilt

Op meerdere plekken in de Blauwe Polder op Texel komen proefvelden waar biologisch zeewier wordt gebruikt als meststof voor de teelt van aardappelen en wortelen. Uit eerder kleinschalig onderzoek bleek dat zeewier leidt tot hogere opbrengsten en een betere kwaliteit. De veldproeven moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk zo is. Daarnaast worden deze rassen gecertificeerd en in de markt gezet als speciaal product. Verder wordt onderzocht of met een zeewiercoating koolhydraatarme (low carb) frites kunnen worden ontwikkeld. Het doel is om telers handvatten te geven zodat ze gewassen duurzaam kunnen telen op zilte of verziltende grond, De totale investering van dit project Zeker Zilt bedraagt €1.110.000,-, waarvan het Waddenfonds €960.000,- bijdraagt.