Subsdidie voor vier leefbaarheidsprojecten

Het Waddenfonds subsidieert voor in totaal €145.000,- vier kleinschalige projecten die de leefbaarheid en het culturele leven in het Waddengebied versterken. Het gaat daarbij om een filmproductie met en voor de bevolking van Noordwest Groningen en om een educatief programma over de Waddenzee voor scholieren. Daarnaast wordt de Van Doniakerk in Makkum verbouwd tot cultureel podium en het dorpscafé in Lioessens tot ontmoetingscentrum. De subsidies zijn afkomstig uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidieregeling voor lokale initiatieven in het Waddengebied.

In het project Scholieren naar Zee stappen leerlingen van het voortgezet onderwijs uit de regio Den Helder aan boord van het zeilschip Morgenster. Daar krijgen ze een educatief programma voorgeschoteld over de Waddenzee, waardoor ze zich bewust worden van de waarde van het Waddengebied. Bij het project zijn de middelbare scholen, nautisch reisbureau Windseeker en stichting Ocean Movement betrokken. De laatste vraagt met zeilreizen aandacht voor de plasticvervuiling op zee. De totale kosten bedragen €136.877,-, waarvan het Waddenfonds €48.882,- bijdraagt.

Vrijwilligers kochten vorig jaar het leegstaande dorpscafé in Lioessens aan met als doel er een ontmoetingsplek voor dorpelingen van te maken. Er kunnen diverse activiteiten plaatsvinden zoals filmavonden en feesten. Ook krijgen de ouderensoos, kinderspeelhoek en bibliotheek er onderdak. De totale kosten van de verbouw bedragen €229.579,-. Het Waddenfonds subsidieert het project met een bedrag van €50.000,-.

De monumentale Van Doniakerk in Makkum wordt verbouwd tot cultureel centrum, voor zowel bewoners als toeristen en dagjesmensen. Ook kunnen er debatten en andere bijeenkomsten plaatsvinden. In Makkum is op dit moment geen locatie met grote zalen, noch een cultureel centrum. Het project, dat in totaal €298.755,- kost, draagt bij aan de vitaliteit van de lokale gemeenschap. Het Waddenfonds steunt de herbestemming van de kerk met een bedrag van €12.500,-.

In de filmproductie De Tent Uit worden de Groninger Wadden als cultureel en historisch erfgoed belicht. De makers werken erin samen met bewoners van de dorpen Zoutkamp, Lauwersoog, Pieterburen, Uithuizen en Noordpolderzijl. Het project leidt tot nieuwe netwerken en verhoogt de vitaliteit van de dorpsgemeenschappen in het Lauwersmeergebied. De totale kosten bedragen €122.650,-. Van het Waddenfonds krijgt de Stichting De Productie Groningen €33.575,-.