Subsidieregeling voor lokale projecten (BLI) langer open

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds verlengt de subsidieregeling voor kleinschalige projecten in het Waddengebied. Er kan nu tot 10 december 2021 een beroep worden gedaan op het betreffende Budget Lokale Innovaties (BLI). De regeling is bedoeld voor kleinschalige, vernieuwende lokale projecten die de leefbaarheid vergroten en daarmee bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied. Per project kan er maximaal € 50.000,- worden aangevraagd.

Plannenmakers die een subsidieaanvraag willen indienen, kunnen daarvoor aankloppen bij één van de Streekbureaus in de Waddenprovincies. Zij zijn het eerstelijnscontact en adviseren over de aanvraag. Aansluitend neemt het Waddenfonds een definitief besluit voor subsidietoekenning.

Het Waddenfonds start in 2022 met een herziene regeling voor BLI die gebaseerd is op het nieuwe uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds. Zodra dit programma in het najaar van 2021 wordt vastgesteld, zal voorlichting worden gegeven over de nieuwe BLI-regeling.