Waddenfonds steunt meerjarige projecten met € 8,5 miljoen

Het Waddenfonds investeert ruim € 8,5 miljoen in drie projecten die bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied. Het project Zoet op Zout helpt boeren bij de oprukkende verzilting. Beleef Kornwerderzand maakt het voormalig werkeiland Kornwerderzand aantrekkelijker voor toeristen door onder meer nieuwe attracties. In het project Waddengastronomie wordt ingezet op het vermarkten van streekeigen waddenproducten via Waddenfoodroutes. Alle projecten zijn onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW), waarbij de waddenprovincies omvangrijke en meerjarige projecten financieren.

Het gebied rondom Kornwerderzand krijgt een miljoeneninjectie om aantrekkelijker te worden voor toeristen. Er komen nieuwe toeristische bezienswaardigheden bij en de bestaande worden beter ontsloten. Zo wordt er een tunnel aangelegd voor voetgangers en fietsers, waardoor het Kazemattenmuseum met zijn bunkers uit de Tweede Wereldoorlog en het buitendijkse fietspad beter bereikbaar worden. Ook kan de monumentale sluis worden bezichtigd en worden er een aanlegsteiger en een Waterpad aangelegd. Bezoekers krijgen informatie over de natuur, de historie en de waterwerken van Waddenzee, IJsselmeer en Afsluitdijk. Het voormalige werkeiland Kornwerderzand werd in de jaren dertig van de vorige eeuw gebruikt bij de aanleg van de Afsluitdijk.  

Door de versterking van het toeristisch aanbod blijven bezoekers langer op de Afsluitdijk en Kornwerderzand. Geschat wordt dat hun aantal bijna zal verdubbelen, van 200.000 nu naar circa 380.000 in 2027. Er wordt een toename van bestedingen verwacht van tussen de € 1,6 miljoen en € 2,1 miljoen per jaar. Het totale project kost bijna € 26 miljoen, waarvan het Waddenfonds € 6 miljoen voor zijn rekening neemt.

Met het project Zoet op Zout Lauwersmeer wordt onderzocht hoe boeren in de noordelijke kleistreek hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen aan zoute omstandigheden, ofwel verzilting. Bij verzilting neemt het zoutgehalte van water of bodem geleidelijk toe, door de invloed van de Waddenzee. In het project wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor de bodem en de vruchtwisseling en hoe boeren zouttolerante gewassen zouden kunnen telen. Ook wordt kennis opgedaan over hoe zoet water beter kan worden vastgehouden in de teellaag. In het project werken onder meer landbouworganisaties en waterschappen samen. De totale investering bedraagt € 3,6 miljoen. Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 1,6 miljoen. 

Duurzame, streekeigen ‘waddenproducten’ als groenten en vis beter vermarkten, zodat op den duur een culinaire traditie ontstaat. Dat is het doel van het project Waddengastronomie. Producenten van deze waddengewassen, vissers en horecaondernemers trekken hierbij samen op. Het idee is om speciale Waddenfoodroutes op te zetten zodat toeristen kunnen ontdekken welke producten en smaken de Waddenregio te bieden heeft. Ook komen er online marktplaatsen waar het waddenvoedsel wordt aangeboden en kan worden gekocht. Duurzaam kwaliteitstoerisme, vooral in de perifere kustgebieden, wordt hierdoor gestimuleerd. In dit project wordt in totaal bijna € 2 miljoen geïnvesteerd. Het Waddenfonds draagt hieraan ruim € 985.000,- bij.