Vier miljoen euro voor nieuwe subsidieregeling

 Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het Waddengebied, waarbij € 4 miljoen te verdelen is. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. Op donderdag 15 april is er een online informatiebijeenkomst over de nieuwe regeling.

Subsidiëring is mogelijk als een project valt binnen zeven specifieke aandachtsgebieden van het Waddenfonds. Aanvragen kunnen dit jaar tussen 23 april en 1 oktober worden ingediend. Per project kan er bij het fonds een bijdrage van maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond van € 4 miljoen is bereikt. Als een project een positief oordeel krijgt, neemt het dagelijks bestuur van het Waddenfonds aansluitend een definitieve beslissing over de toekenning van een subsidieaanvraag.

De informatiebijeenkomst op 15 april is vanwege corona digitaal. Aanmelding is mogelijk via www.waddenfonds.nl. Tijdens de informatiesessie wordt algemene informatie verstrekt over de subsidieregeling. In de week na de informatiebijeenkomst, tussen 19 en 22 april is er de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds. In deze digitale speeddates kunnen initiatiefnemers van projecten alvast van gedachten te wisselen over het eigen project, alvorens er een aanvraag wordt ingediend.