Ruim 1,5 ton voor versterken van leefbaarheid

Het Waddenfonds steekt ruim € 150.000,- in vijf projecten die de leefbaarheid en gemeenschapszin in het Waddengebied moeten versterken. De subsidie is bestemd voor het culturele festival Borgsfeer in Borgsweer en het Eems Dollardgebied, een nieuw dorpshuis in Reitsum, metershoge fotoportretten van Groninger aardappelboeren en een duurzame speeltuin in het Friese Ferwert. Ook Duurzame Eilanden krijgt geld voor educatieve lespakketten, een website en een game over duurzaamheid op de Waddeneilanden.
 
Het culturele festival Borgsfeer vindt plaats in en rondom het kerkje van het Groningse dorp Borgsweer en in het Eems Dollardgebied. Er worden theatervoorstellingen opgevoerd, er is beeldende kunst en een fotowedstrijd, alles gerelateerd aan vooral de cultuurhistorische en landschappelijke elementen van het Waddengebied. Bewoners van Borgsweer en dorpen uit de omtrek vertellen verhalen over onder meer de geschiedenis van het gebied. Kunstenaars en artiesten uit de hele provincie zijn bij het festival betrokken. De totale kosten van het festival dat plaatsvindt op 26 juni 2021 bedragen ruim € 97.000,-. Het Waddenfonds neemt hiervan € 12.000,- voor zijn rekening.
 
Vereniging Dorpsbelang De Flieterpen, een verzamelnaam van de vier Friese dorpen Ginnum, Jannum, Reitsum en Lichtaard, krijgt een nieuw dorpshuis. Het oude schoolgebouw wordt verbouwd tot nieuw onderkomen. Het huidige dorpshuis De Fjouwer is te klein, waardoor er geen extra activiteiten kunnen plaatsvinden. Bovendien is er geen buitenspeelruimte en zijn er hoge energiekosten. Het nieuwe pand zal energiezuiniger zijn en ligt bovendien centraler. Het Waddenfonds geeft de dorpen € 50.000,- voor het realiseren van het nieuwe dorpshuis.
 
Vereniging Dorpsbelangen Ferwert/Hegebeintum bedacht het project “Samen spelen en ontdekken”.  Hierbij wordt een duurzame speeltuin opgezet in Ferwert, waar ook diverse andere activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals speurtochten en zand- en wateractiviteiten. Op die manier hopen de initiatiefnemers ook bezoekers van buiten Ferwert te trekken. De vereniging Dorpsbelangen Ferwert/Hegebeintum ontvangt ruim € 20.000,- van het Waddenfonds.
 
De stichting Sence of Place wil de foto- en verhalenroute “Bildtstars en Eigenheimers” in Friesland uitbreiden naar Groningen. In samenwerking met de aardappelboeren in de Groningse Waddenkustregio worden achttien reusachtige portretfoto’s van hen in het weidse landschap geplaatst. Op deze wijze krijgen de boeren en hun families een gezicht. Het Waddenfonds draagt aan dit project € 50.000,- bij.
 
De stichting View start een project gericht op educatie over de duurzame proeftuinen op de Waddeneilanden en de Waddenzee. Door het aanbieden van lespakketten, een website, een platform en een educatief game/spel moet de bewustwording en kennis over duurzaamheid op de eilanden worden vergroot. Voor de start en de uitwerking van het project ‘Duurzame Eilanden’ ontvangt de stichting € 18.000,- van het Waddenfonds.