Waddenfonds stelt subsidiebedrag van € 4 miljoen beschikbaar

Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het Waddengebied, waarbij € 4 miljoen te verdelen is. Per project kan er bij het fonds een bijdrage van maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. Op dinsdag 8 en woensdag 9 september zijn er twee informatiebijeenkomsten over de nieuwe regeling.

Subsidiëring is mogelijk als een project valt binnen vier specifieke aandachtsgebieden van het Waddenfonds (duurzame energie, landschapsontwikkeling, aquaculturen en het thema bodem, water, licht en geluid). Aanvragen kunnen komend najaar tussen 15 oktober en 31 december 2020 worden ingediend. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond van € 4 miljoen is bereikt. Als een project een positief oordeel krijgt, neemt het dagelijks bestuur van het Waddenfonds aansluitend een definitieve beslissing over de toekenning van een subsidieaanvraag.

De eerste bijeenkomst wordt gehouden in Leeuwarden en is na aanmelding fysiek toegankelijk. Vanwege corona vindt de tweede bijeenkomst digitaal plaats via streaming. Voor beide bijeenkomsten is aanmelding mogelijk via onze site. Tijdens de informatiesessies wordt algemene informatie verstrekt over de subsidieregeling. Ook is er de mogelijkheid tijdens een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds van gedachten te wisselen over het eigen project en vragen te stellen.