Uitnodiging informatiebijeenkomsten

Het Waddenfonds start dit najaar met een nieuwe subsidieregeling voor projecten die een impuls geven aan de ecologie en economie in het Waddengebied. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op deze Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2020/1. In totaal is er 4 miljoen euro beschikbaar, met een maximum van één miljoen euro per subsidieaanvraag. Het Waddenfonds houdt twee informatiebijeenkomsten op dinsdag 8 september en woensdag 9 september a.s. voor partijen die overwegen een beroep te doen op de subsidieregeling.

De regeling is bestemd voor projecten die vallen onder vier specifieke aandachtsgebieden van het Waddenfonds:

  • Verduurzaming energiehuishouding
  • Bodem, water, licht en geluid
  • Landschapsontwikkeling (thema WCL) 
  • Aquaculturen (thema Duurzame visserij)

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van dinsdag 13 oktober 2020 (vanaf 10.00 uur) tot en met donderdag 31 december 2020 (tot 12.00 uur). De ingediende aanvragen worden op volgorde van binnenkomst – mits ze compleet en ontvankelijk zijn – beoordeeld en toegekend tot het subsidieplafond van 4 miljoen euro is bereikt.

BEZOEK ONZE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

Mocht u een subsidieaanvraag overwegen voor uw project, passend binnen één van de vier aandachtsgebieden, dan bent u van harte welkom op één van onze informatiebijeenkomsten. Op dinsdag 8 september is er een bijeenkomst in Hotel Van der Valk in Leeuwarden, die u fysiek kunt bijwonen. Vanwege corona streamen we de informatiebijeenkomst van woensdag 9 september. Deze kunt u thuis of op uw werkplek digitaal via uw computer volgen. Een link daarvoor krijgt u na aanmelding toegestuurd.
Tijdens de sessies wordt voorlichting gegeven over de nieuwe regeling en hoe u een aanvraag kunt indienen. Ook is er gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met subsidiespecialisten van het Waddenfonds. Tijdens deze speeddate kunt u specifieke vragen stellen over de regeling in relatie tot uw project.

WEBINAR MONITORING 

Projecten die in aanmerking komen voor een subsidie van het Waddenfonds worden kritisch beoordeeld op de te verwachten eindresultaten. Bij de subsidieaanvraag moeten potentiële aanvragers aangeven hoe de ontwikkeling en outcome/output van een project wordt gemonitord. In de webinar Monitoring op donderdag 17 september (aanvang 9.30 – 10.45 uur) informeert het Waddenfonds u hoe u daar vorm en inhoud aan kunt geven. Mocht u zich aanmelden, dan krijgt u een link via de mail toegestuurd, die u toegang geeft tot de webinar.