Waddenfonds draagt 8,3 miljoen bij aan Vitale Kustzone Lauwersmeer

Het Waddenfonds draagt 8,3 miljoen bij aan het miljoenenproject Vitale Kustzone Lauwersmeer, dat een totale investering vergt van maar liefst 96 miljoen euro. Vitale Kustzone Lauwersmeer omvat de aanleg van buitendijkse kwelders en een binnendijks zoet-zoutwaterovergangsgebied. De subsidie is aangevraagd door het Waterschap Noorderzijlvest

Het Waddenfonds steekt in totaal 18 miljoen in drie majeure projecten: naast Vitale Kustzone Lauwersmeer (8,3 miljoen) zijn dat Holwerd aan Zee (8,3 miljoen) en De Donkerte van het Waddengebied (1,5 miljoen). “Het gaat hier om flinke projecten die zowel bijdragen aan de ecologische versterking van de natuurwaarden, als aan een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds.                                                                                                                         

De drie grootschalige projecten zijn onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW) van de drie Waddenprovincies. Het IKW is een meerjarig programma om grote investeringen in de Waddenregio mogelijk te maken.

Het doel van het project Vitale Kustzone is om het Lauwersmeergebied te transformeren tot een klimaatbestendig overgangsgebied tussen het Wad en het achterland. Aanleiding is het plan om de Waddenzeedijk te versterken. Bescherming tegen het zeewater fungeert als vliegwiel voor ecologische ontwikkeling. Een belangrijk nevendoel van het project is om de visstand in de Waddenzee te verbeteren.

Langs de Waddendijk bij Lauwersmeer worden duikers gegraven, waardoor zachte, natuurlijke, maar toch robuuste klimaatbestendige zoetzoutwater-overgangen ontstaan. Dit binnendijkse gebied moet 70 hectare groot worden en leidt tot verbetering van de natuurlijke dynamiek, de natuurwaarden en de biodiversiteit. Hiermee wordt voldaan aan een hoofddoel van het Waddenfonds, namelijk het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden.

Er worden overgangsgebieden tussen Wad en achterland gecreëerd om vismigratie mogelijk te maken. Zo ontstaan verbindingen met vismigratieroutes via Zoutkamperril en Westpolder. Op deze wijze kan de populatie trekvissen in de Waddenzee groeien. De ontwikkeling van 20 hectare buitendijkse kwelder en de inrichting van hoogwatervluchtroutes in de vorm van rijsdammen versterkt de populatie broed- en trekvogels in het Waddengebied. Het project wordt gerealiseerd tussen 2022 en 2024.