Volksverhalen in De Kraak

De Kraak is een doorlopende filmvoorstelling over oude volksverhalen uit het Waddengebied.¬†Hij wordt vormgegeven in een bijzondere installatie. Aan het project doen diverse internationale filmmakers, animatoren, kunstenaars en componisten mee. De kernwaarden van het Wad worden in deze familievoorstelling op een speelse, verrassende en po√ętische wijze onder de aandacht gebracht van het publiek. De Kraak verwijst naar een mythische reuzenoctopus en symboliseert de verhouding van de mens met de zee.