Uppact

Uppact draait in de Eemshaven een proef met de recycling van plastic- en textielafval tot nieuwe producten. Ruim 250 ton afval is afkomstig uit de Waddenzee. Het gaat dan om visnetten en andere plastics die in zee worden gedumpt. De nieuwe producten worden afgenomen door regionale bedrijven. Door hergebruikt hoeft het afval niet te worden verbrand. Dat zorgt voor een CO2-reductie van naar schatting 1250 ton.