Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee

Het Waddenfonds reserveert € 10 miljoen voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. Het doel van de regeling is om de druk van de garnalenvisserij in de Waddenzee te verminderen, zodat het bodemleven de kans krijgt zich te herstellen.  Daarnaast moet het opkopen van vergunningen de resterende vissers meer perspectief bieden in de niet te sluiten gebieden.

Garnalenvissers die hun GK-vergunning willen aanbieden kunnen dat doen via de Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee, vanaf 1 april tot en met 30 april 2021.  Per GK-vergunning kan niet meer dan € 688.194,- wordt gevraagd bij een maximum vermogen van 221 kW. Het maximum bedrag per kilowatt is € 3.114,-.

De tenderregeling gaat alleen door als er minimaal 10 GK-vergunningen uit de markt kunnen worden genomen.

Aanbieden GK-vergunning
De tenderregeling wordt in opdracht van het Waddenfonds uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Specifieke informatie over de procedure en over het aanbieden van een vergunning kunt u vinden op www.snn.nl/HTGW. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met SNN, 050 5224 915 of  bedrijvenregelingen@snn.nl.

Voor inhoudelijke vragen over de tenderregeling kunt u terecht bij programmaregisseur Geert Boesjes van het Waddenfonds, 058 233 9020 of geert.boesjes@waddenfonds.nl