Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee

Het Waddenfonds heeft € 10 miljoen gereserveerd voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied.

De regeling is per 30 april 2021 gesloten.

Garnalenvissers die hun GK-vergunning wouden aanbieden konden dat doen via de Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee, vanaf 1 april tot en met 30 april 2021.  Per GK-vergunning kan niet meer dan € 688.194,- wordt gevraagd bij een maximum vermogen van 221 kW. Het maximum bedrag per kilowatt is € 3.114,-.

Aanbieden GK-vergunning
De tenderregeling wordt in opdracht van het Waddenfonds uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Specifieke informatie over de procedure kunt u vinden op www.snn.nl/HTGW.

Voor inhoudelijke vragen over de tenderregeling kunt u terecht bij programmaregisseur Geert Boesjes van het Waddenfonds, 058 233 9020 of geert.boesjes@waddenfonds.nl