Interactief kunstwerk Oogetijde krijgt steun Waddenfonds

Het geplande interactieve kunstproject Oogetijde in de haven van Lauwersoog krijgt een bijdrage van € 805.000,- van het Waddenfonds. Bezoekers kunnen via de nieuwe, educatieve attractie de haven inlopen en daar de werking van eb en vloed en de dynamiek van de natuur beleven. De totale kosten van het project zijn € 1.225.000,-.

Het kunstobject komt te staan in de zwaaikom van de haven van Lauwersoog. Het bestaat uit een loop- en zitbrug van 120 meter lang die over het water voert. Vanaf deze brug ziet de bezoeker de getijdeninstallatie in de vorm van een grote metersbrede ring. Bij hoog water stort die zich vol met water. Bij afnemend tij loopt het water eruit weg. Aan weerszijden van de brug komt een stalen dijkhuis met daarin informatie over het gebied. Behalve de werking van de getijden, zullen bezoekers ook de dynamiek van de natuur ervaren. Ze zien water, slib en organismen die zich hechten aan de steiger. De nieuwe attractie vergroot de toeristische aantrekkingskracht van Lauwersoog. Ook geeft het de noordelijke havenpier meer cachet. Er wordt nauw samengewerkt met het in aanbouw zijnde Werelderfgoedcentrum, waarvandaan bezoekers worden doorverwezen naar Oogetijde.

Het project past binnen de hoofddoelstelling van het Waddenfonds voor een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied, met name voor versterking van het toeristisch aanbod door het creëren van meer belevingsmogelijkheden.