Doe- en kijkcentrum in Harlingen krijgt steun uit het Waddenfonds

Het project DOK5 in de Nieuwe Willemshaven in Harlingen mag rekenen op een subsidie van € 185.850,- van het Waddenfonds. DOK5 is een doe- en kijkcentrum, een broedplaats voor cultuur, horeca, kunst en educatie. Het schip de Sterke Yerke heeft in de Nieuwe Willemshaven zijn vaste ligplaats. De totale kosten voor het project bedragen € 206.500,-.

DOK 5 is een initiatief van de gemeente Harlingen en Carex Fryslân. Een belangrijk onderdeel van de broedplaats is de Sterke Yerke lV, een zeegaand zeilvlot dat wereldwijd de problematiek van de ‘plastic soup’ onder de aandacht wil brengen. Niet alleen bij jongeren, maar ook bij de politiek, de bevolking als geheel en de plasticproducenten. In 1979 staken de initiatiefnemers van Sterke Yerke lV zelf als twintigers met een vlot de oceaan over. Toen vroegen ze aandacht voor de olievervuiling van oceanen en zeeën.

In DOK5 komt een vaste educatieve expositie, waarin de gevaren van de grote stroom plastic afval in de zeeën wordt belicht. Ook het bijzondere van de natuur in het Waddengebied en de bedreigingen ervan komen aan bod. Er wordt bij deze interactieve tentoonstelling samengewerkt met het Fries Museum, de Waddenvereniging, Natuurmuseum Fryslân en Gemeentemuseum Het Hannemahuis.

Het Waddenfonds maakt zich sterk voor het tegengaan van de plastic soep in de Waddenzee. Dit project maakt bezoekers meer bewust van de gevolgen van plastic in de Waddenzee.

Het project draagt eveneens bij aan een duurzame economische ontwikkeling in de Waddenregio, een van de hoofddoelstellingen van het Waddenfonds. En dan vooral de versterking van het toeristisch aanbod door het bieden van meer beleving. Het project past bovendien binnen de verhaallijn Mens en Waddenkust van VisitWadden, een website waarop diverse verhalen, activiteiten en tips over het Waddengebied staan.