Waddenfonds steunt flinke uitbreiding van Visserijmuseum Zoutkamp

Het Visserijmuseum van Zoutkamp krijgt voor een ingrijpende vernieuwing en uitbreiding € 1 miljoen uit het Waddenfonds. In het nieuwe museum komen vaste en wisselende exposities over de visserij en de rijke cultuurhistorie van het dorp. Ook krijgt het museum een centrale rol voor toeristen in Zoutkamp als startpunt voor dag- en vaartochten. De totale kosten van het project zijn € 2.941.696,-.

Het Visserijmuseum staat aan de oude binnenhaven van het vissersdorp. Sinds 1994 is het gevestigd in de karakteristieke Rijksbetonningsloods. Het museum wordt aangepast aan de veranderende wensen van bezoekers en ingrijpend vernieuwd: het gebouw wordt toegankelijker, duurzamer en ruimer.

Er komen onder anderen extra expositieruimte en een nieuwe vaste tentoonstelling, die het verhaal vertelt van het dorp, zijn ligging aan de unieke Waddenkust en zijn rijke cultuurhistorie. Na de verbouwing kunnen straks op het museumterrein ook veel cultuurhistorische objecten worden bezichtigd, zoals de karakteristieke vissershuisjes, het leugenbankje, de kalkoven, de oude schans (de versterking die in de Tachtigjarige Oorlog door de Spanjaarden werd aangelegd) en de sluizen. Verder wordt het betonningsschip De Lauwers aangekocht. Voor kinderen komt er een avontuurlijke doe- en klimtentoonstelling.

Het nieuwe Visserijmuseum moet een centrale plek in het dorp worden, van waaruit bezoekers de omgeving kunnen verkennen. Het al bestaande toeristisch informatiepunt wordt beter ingericht en fraaier aangekleed. Verder zullen er meer arrangementen binnen en buiten het museum komen, waaronder vaartochten op het Lauwersmeer en de Waddenzee en wandelingen in de omgeving van Zoutkamp.

Het Waddenfonds geeft steun aan de plannen omdat het project bijdraagt aan een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied. Er ontstaat niet alleen nieuw toeristisch aanbod maar ook worden de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied versterkt.