Waddenfonds blijft tot 2028 subsidies verstrekken

Het Waddenfonds houdt per 1 januari 2028 op te bestaan als gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Tot die datum verstrekt het Waddenfonds nog subsidies aan projecten en initiatieven, die zich richten op versterking van de ecologie en een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied.

,,Het Waddenfonds maakt goede projecten mogelijk die soms wel 3 tot 5 jaar nodig hebben om volledig uitgevoerd te worden. Het kan dus zijn dat projecten nog doorlopen na 2028 terwijl onze regeling ophoudt te bestaan, dat kan. Voor deze projecten geldt ook dat zij zich blijven verantwoorden en bij ons om advies terecht moeten kunnen’’, aldus directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds. ,,Alle werkzaamheden die na 2028 nog nodig zijn gaan we  op een zorgvuldige manier afronden.’’ 

Het Waddenfonds is op initiatief van het rijk in 2006 opgericht ter compensatie van de gasboringen in het Waddengebied. Vanaf 2012 heeft het rijk de zeggenschap van het fonds overgedragen aan de drie Waddenprovincies. Bij de oprichting is bepaald dat het Waddenfonds voor 20 jaar zou dienen als investeringsfonds voor de Waddenregio en daarna ophoudt te bestaan.