Toogdag voor de Wadden 2024 binnen een week volgeboekt

Met de inschrijving van ruim 250 belangstellenden is de Toogdag voor de Wadden 2024 binnen een week volgeboekt. Het jaarlijkse congres van het Waddenfonds en het Omgevingsberaad Waddengebied wordt dit jaar op maandag 1 juli in Holwert gehouden. Het thema is klimaatverandering en klimaatadaptatie in het Waddengebied in relatie tot brede welvaart. De Toogdag voor de Wadden zal zoals het nu staat worden bijgewoond door de ministers Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof), Mark  Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Rob Jetten (Klimaat en Energie). Mocht het nieuwe kabinet zijn beëdigd dan worden de nieuwe ministers voor het Waddengebied welkom geheten.

Tijdens de Toogdag voor de Wadden zijn er ook excursies over verzilting in de landbouw, kwelderbeheer, dijkversterking en cultuurhistorie. Verder is er een Waddenmarkt waar bedrijven en organisaties innovaties presenteren uit de Waddenregio.

Foto: Klimaatminister Rob Jetten bezoekt de Waddenmarkt met innovaties uit de Waddenregio op de toogdag van vorig jaar in Den Helder