Subsidieplafond Stuw’23 bijna bereikt

Het subsidieplafond van de Subsidieregeling Thematische Openstelling Waddenfonds 2023 (Stuw’23) is bijna bereikt. Als de volledige aanvragen die nu worden beoordeeld een toekenning van het Waddenfonds krijgen conform de aanvraag, dan is het subsidieplafond bijna bereikt (stand van zaken 28 november 2023). Er is een kans dat aan de projecten die nu worden beoordeeld minder of geen subsidie wordt verleend. In dat geval ontstaat er nog ruimte voor andere subsidieaanvragen. Het blijft vooralsnog mogelijk om een aanvraag in te dienen.