Theaterfestival en vergroening Oosternieland krijgen geld Waddenfonds

Het Waddenfonds geeft subsidies aan de organisatie van een Oogstfestival in Anna Paulowna en de uitvoering van een Groenplan in het Groningse Oosternieland. Het zijn bijdrages uit de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI), bestemd voor kleinschalige projecten. Er is voor beide plannen samen een kleine € 30.000, – beschikbaar. Initiatiefnemers van kleinschalige projecten kunnen drie maanden langer een beroep doen op het Budget Lokale Innovaties. De sluitingstermijn is niet op 1 december maar wordt verschoven naar 1 maart volgend jaar. 

Voor de organisatie van theaterevenement Oogstfestival in Anna Palowna trekt het Waddenfonds € 8.000,- uit. Het festival dat plaatsvindt bij creatieve buitenplaats en voedselbos Johanna’s Bos, biedt een gevarieerd programma met lokale artiesten voor jong en oud, met onder meer kunst, muziek, poëzie en theater. De activiteiten en workshops zijn gekoppeld aan de beleving van de kernwaarden van het Waddengebied, zoals rust, ruimte, stilte, duisternis, natuur en landschap. Zo wordt er onder andere een  donkerte-excursie gehouden. Het Oogstfestival verbindt mensen in de omgeving van Hollands Kroon en versterkt de trots op het cultureel erfgoed.

Het Groningse Oosternieland heeft een plan ontwikkeld om samen met de inwoners het dorp te vergroenen en daarmee de leefbaarheid te vergroten. Langs diverse wegen komt nieuw groen en daarnaast zal de haven Meedsterwaar worden opgeknapt. Centraal staat de aanleg van een wandelpad en een nieuwe ontmoetingsplek bij de kolk. Deze kolk wordt verbeterd en opgeknapt. Daardoor blijft het historisch karakter ervan voor zowel het dorp als de Fivelboezem behouden. Bij het ontmoetingspunt komen informatieborden over de ontstaansgeschiedenis van de kolk en over het omliggende landschap. De bewoners worden actief bij de uitvoering betrokken om zo de vitaliteit van de dorpsgemeenschap te versterken. Het Waddenfonds ondersteunt dit project met een subsidie van € 11.544,-.