Subsidie Waddenfonds voor herstel stinzenflora en kunstroute met geluid

Het Waddenfonds draagt ruim € 1,3 miljoen bij aan twee projecten die duurzaam toerisme stimuleren in Groningen en Fryslân. Het project van Stinzenplanten tot Börgblomkes krijgt € 866.775,- voor in kaart brengen en versterken van de stinzenflora langs de waddenkust en op de eilanden. Voor de ontwikkeling van een kilometerslange kunstroute met geluidsinstallaties langs de Groningse waddenkust is € 500.000, – beschikbaar. Het geld is afkomstig uit de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW’ 23). Deze regeling wordt met drie maanden verlengd. De nieuwe sluitingstermijn is 1 maart 2024.

Het project Soundings, Listen to the Land bestaat uit een 75 kilometer lange kunstroute langs de Groninger waddenkust met negen installaties en vijftien tijdelijke kunstwerken. De kunstwerken brengen al of niet met geluid diverse waarden van het Waddengebied tot uitdrukking, zoals stilte en duisternis. Maar er zijn ook installaties te zien die geïnspireerd zijn op walvisvaarder Willem Barentsz en de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Het Waddenfonds subsidieert vijf kerninstallaties, die inhoudelijk aansluiten bij de versterking en bewustwording van de kernwaarden van het Waddengebied. De totale investering bedraagt € 2.482.627,-, waarvan het Waddenfonds € 500.000,- bijdraagt.

Stinzenplanten behoren tot het cultureel groen erfgoed van het noordelijk zeekleilandschap, maar ze staan steeds meer onder druk. Het project Van Stinzenplanten tot Börgbloumkes  wil achttien particuliere stinzenflorabiotopen in kaart brengen, restaureren en herinrichten en de kennis over de planten delen. Dit wordt gedaan door zogeheten Stinzenflorabrigades, waarin deskundigen met tuineigenaren gaan samenwerken. Niet alleen de stinzenflora wordt hersteld, ook de biotoop ervan, door de aanplant van bomen, struiken en de aanleg van lanen. De opgedane kennis wordt gedeeld en verspreid via kennisbijeenkomsten en educatieprogramma’s. Daarnaast worden duurzame kweekprogramma’s ontwikkeld, waarvan de bollen worden afgezet in het Waddengebied. Een belangrijk doel van het project is zowel de versterking van de biodiversiteit als het behoud van belangrijk cultuurhistorisch erfgoed. De totale kosten van het project bedragen € 1.471.810,-. De bijdrage van het Waddenfonds is € 866.775,-.