Jongeren in de Waddenregio willen meer experimenteren

Wat leeft er bij de jongeren in het Waddengebied? Hoe zien ze hun toekomst? En welke vraagstukken vinden zij belangrijk als het gaat om wonen, werken en leven in de Waddenregio? Om erachter te komen wat de nieuwe generatie van het Waddengebied beweegt organiseerde het Waddenfonds in september samen met de Waddenacademie en de Landschapstriënale vier jongerencafés. Programmaregisseur Sarah Verroen van het Waddenfonds kijkt terug op een serie interessante sessies met jongeren uit het Waddengebied.  

Wat vormde voor jullie de aanleiding om deze jongerencafés te organiseren?

Als Waddenfonds investeren we in de toekomst van het Waddengebied. Jongeren zijn de toekomst. Dus het is belangrijk te weten welke specifieke vragen, behoeftes en wensen zij als bewoners én gebruikers van dit gebied hebben op het gebied van werken, wonen en leren. In het Waddengebied zien we een aantal ontwikkelingen die ook jongeren raken, waar we als Waddenfonds ons bewust van willen zijn en op in willen spelen waar mogelijk”.

Denk hierbij aan de opgaven rondom landbouw, leefbaarheid, betaalbare huisvesting en veranderingen op het vlak van maritieme bedrijvigheid in relatie tot de cultuur en identiteit van havensteden en -dorpen. Met deze Waddencafés vonden we het belangrijk om met jongeren in gesprek te gaan over deze ontwikkelingen en over hoe zij hun toekomst in het Waddengebied zien. We hebben deze cafés samen georganiseerd met de Waddenacademie, het Jongerennetwerk Wadden in oprichting en de Landschapstriënnale.

Wat viel je het meeste op tijdens de bijeenkomsten?

In alle cafés werd de behoefte aan (experimenteer)ruimte genoemd. Het is voor jongeren niet altijd duidelijk waar ze met hun vragen terecht kunnen en welke ruimte ze hebben en krijgen om hun eigen toekomst vorm te geven. Jongeren maken zich zorgen over de toekomst en ervaren een gevoel van beperking door toegenomen regeldruk, de overspannen woningmarkt en in algemene zin ‘het systeem’. Voorbeeld hiervan tijdens de discussies in Warffum (café over leefbaarheid), was dat jongeren aangaven dat ze graag experimenteerruimte wilden van de gemeente; een hectare grond aan de rand van het dorp of gebruik van grote leegstaande publieke gebouwen om daar woningbouw en woonvormen te realiseren zodat ze in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Ook in Den Helder kwam de wens om ruimte aan de orde. De visserij neemt af, maar daarmee ook de sociale functie van de haven in het teken van familiebedrijven. Jonge vissers en jongeren in de nautische sectoren zouden graag ruimte op of nabij de haven willen, om elkaar te kunnen blijven treffen, te werken aan mogelijkheden voor een toekomst in de maritieme sector en te kunnen sleutelen.

Wat wordt er gedaan met de input die de deelnemende jongeren hebben gegeven tijdens de bijeenkomsten?

We koppelen de uitkomsten terug naar het overleg dat wij voeren met onder andere het Omgevingsberaad Waddengebied en de Beheerautoriteit Waddenzee. Deze twee organisaties hebben een nauwe verbintenis met de Gebiedsagenda Wadden 2050 en zijn ook zeer geïnteresseerd in de inbreng van jongeren en hoe daarmee om te gaan in relatie tot lange termijn beleidsontwikkelingen. Het Jongerennetwerk Wadden in oprichting is nauw betrokken geweest bij de organisatie van de avonden en bouwt op basis van de aanwezigen verder aan hun netwerk van betrokken jonge inwoners, studenten, ondernemers en starters die een relatie hebben met het Waddengebied. De verslagen van de bijeenkomsten staan trouwens online op www.landschapstriennale.com.

Komt er een vervolg? En zo ja, hoe ziet dat eruit?

Samen met de Waddenacademie faciliteren we een betrokken groep jongeren. Wij verkennen hoe we de stem van jongeren structureler kunnen laten terugkomen in beleidsontwikkelingen en in ons eigen werk. Het zou interessant kunnen zijn om jongeren (gevraagd en ongevraagd) te laten adviseren over ontwikkelingen in ons werk en in de regio. Eind dit jaar willen we samen met het Jongerennetwerk Wadden een plan klaar hebben liggen over hoe inhoudelijk verder te gaan, los van de activiteiten die al plaats hebben gevonden in samenwerking met dit netwerk. Een jongerenraad, of soortgelijke vorm, met representatieve samenstelling kan daar een optie voor zijn.