Thijssehuis, Ziltepad en Sterrentocht krijgen steun Waddenfonds

Het Waddenfonds draagt ruim € 62.000, – bij aan drie projecten in het Waddengebied. Het betreft de inrichting van het nieuwe Thijssehuis op Texel, wandel- en fietstochten langs Friese en Groninger kerken onder de noemer Het Ziltepad en een eenmalige nachtelijke Sterrentocht door het Friese Waddengebied. De investering van deze drie projecten bedraagt in totaal ruim een miljoen euro.

Met het Thijssehuis in Den Burg krijgt Texel een nieuw sociaal-cultureel centrum. Onder meer de Artex Kunstenschool, de Bibliotheek en de jongerenorganisatie Young4Ever krijgen hier onderdak. Het Waddenfonds draagt bij aan de inrichting van het deel waar diverse publieksactiviteiten zullen plaatsvinden. Er wordt onder meer aandacht besteedt aan tradities als Ouwe Sunderklaas, beroemdheden als Jan Wolkers en aan lokaal cultureel erfgoed zoals de scheepsvaart- en visserijcultuur, via exposities en evenementen. Het Thijssehuis vormt een huiskamer voor alle Texelaars, maar ook is het een verrijking van het toeristisch aanbod en draagt het bij aan verlenging van het toeristisch seizoen door een meer divers aanbod. De totale kosten bedragen € 999.736.00, -. Het Waddenfonds draagt hiervan € 50.000, – bij.

Bezinningstoerisme

Het Ziltepad langs de ruige rand van het Noorden is een pilotproject van Stichting Alde Fryske Tsjerken gericht op bezinningstoerisme. Er wordt in het najaar van 2023 een route uitgezet, waarmee men langs de kerken van Oostrum, Vierhuizen en Hornhuizen kan wandelen en fietsen. Behalve de route worden er ook een podcast, meditatie- en inspiratiegids en een receptenbundel met streekproducten ontwikkeld. De lokale bevolking wordt nauw betrokken bij het project, waarbij de deelnemers onder meer kunnen eten en overnachten bij dorpelingen thuis. Wanneer de pilot succesvol is kan er gekeken worden naar mogelijkheden voor een vervolg. De kosten bedragen € 69.716.70, -, waarvan het Waddenfonds €  6.069,- voor zijn rekening neemt.

De Sterrentocht is een eenmalig evenement, waarbij deelnemers een tocht per fiets of te voet maken door het Waddengebied vanaf St- Jacobiparochie via de Westhoek naar de Waddenzee. Ze doen hierbij onder meer een beleeftuin, twee nachttuinen en het astronomisch uurwerk in Wier aan. Ook krijgen ze inzicht in het belang van duisternis. De totale kosten bedragen € 12.731, -. Het Waddenfonds geeft een bijdrage van € 6.365,50.