Toogdag voor de Wadden in Den Helder druk bezocht

De rijksoverheid stelt een verkenner aan die de financieringsmogelijkheden moet onderzoeken voor alle ambities en plannen die er zijn in het Waddengebied. Dat is bekend gemaakt op de Toogdag voor de Wadden 2023 in Den Helder door de ministers Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Rob Jetten (Energie en Klimaat). De ministers woonden het jaarlijkse congres voor de Waddengemeenschap voor het eerst gezamenlijk bij. ,,Dat we hier met z’n drieën zijn, geeft aan hoe belangrijk Den Haag het Waddengebied vindt’’, aldus minister Jetten.

Rijk en Waddenregio hebben in de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma afspraken gemaakt over investeringen in de Waddenregio voor de komende dertig jaar. Voorzitter Arno Brok van het Omgevingsberaad Waddengebied en voorzitter Cees Loggen van het Waddenfonds pleitten tijdens de toogdag voor een nieuw fonds, waarover de regio zelf kan beschikken voor het financieren van projecten. Het rijk zal het komende anderhalf jaar een verkenning laten uitvoeren naar wat de beste optie is voor het investeringsprogramma.

Met ruim 250 bestuurders, politici, ondernemers en belangenorganisaties voor natuur, visserij, toerisme en landbouw werd er tijdens de ochtend in theater De Kampanje gesproken over actuele vraagstukken in het Waddengebied. Ook presenteerden zich op de Waddenmarkt een groot aantal bedrijven en organisaties met innovaties uit de Waddenregio. In de middaguren brachten de drie ministers een kort werkbezoek aan het Dijkkwartier, een vernieuwend woningproject voor de bouw van 1000 energie-neutrale woningen op en in de nieuwe zeedijk van Den Helder. Aansluitend werd de Balgzandpolder bezocht, waar Landschap Noord-Holland sprak over de moeizame broedresultaten van wadvogels.

Natuurbelang

Voorzitter Brok van het Omgevingsberaad Waddengebied pleitte in zijn speech voor meer aandacht voor het natuurbelang in het Waddengebied. ,,Niet alles kan altijd en overal. Dat zullen we vaker tegenkomen. Nu al zien we grenzen aan het toerisme. We merken bijvoorbeeld dat de veerboten moeite hebben iedereen te vervoeren.’’ Tegelijk zei Brok dat de recente aanpassing van de veerdienstregeling naar Ameland, net voor het hoogseizoen, een verkeerde beslissing is. Hij drong aan op een snelle oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Daarnaast brak Brok een lans voor een steviger samenwerking, zowel tussen het rijk en de Waddenregio als trilateraal tussen Nederland, Duitsland en Denemarken.

Naast een panelgesprek met de ministers, Brok en Loggen, presenteerden zich twee in het oog springende projecten: de vergroening van de waddenvloot en de aanpak van de plastic soep. In drie korte filmpjes werden jongeren geïnterviewd over hun visie op het Waddengebied van de toekomst.

Bekijk hier de filmpjes van de drie jongeren:

Visser Daan Gerssen:

Studente Annemieke Visser:

Veehouder Reijer Rotgans: