Subsidie voor Amelander cichorei en rouwpad Terschelling

Het Waddenfonds geeft subsidies aan koffiebranderij Koffiehuys op Ameland voor cichoreiteelt in kassen en aan de realisatie van een Walk of Grief (rouwpad) op Terschelling. Voor een beleeftuin en de kassen van het Koffiehuys wordt € 18.000, – beschikbaar gesteld op een investering van € 43.900, -. Met de opzet van de wandelroute is een investering gemoeid van € 99.500, -. Het Waddenfonds draagt hier € 49.750, – aan bij.

Een rouwpad, ofwel Walk op Grief, is een route voor mensen in de rouw, die voert door de natuur en langs cultuurhistorische plekken. Het pad leent zich voor soort pelgrimstocht die in enkele dagen gelopen kan worden en waar ook rouwenden rust en steun kunnen vinden. De Walk of Grief is een vorm van bezinningstoerisme die nog niet op Terschelling bestaat. De unieke omgeving van het Waddengebied en de afstand tot het dagelijks leven, kan rouwenden steun, rust en stilte bieden. De kernwaarden van het Waddengebied leveren hier een belangrijke bijdrage aan.  

De stichting Walk of Grief gaat een brede samenwerking aan op het eiland. Zo worden eigenaren van lokale Bed & Breakfasts, coaches, de kerkgemeenschap op het eiland en Staatsbosbeheer bij het project betrokken. De stichting en het netwerk dat door het initiatief ontstaat, is ook beschikbaar voor eilanders met een behoefte aan rouwverwerking. Deelnemers ontvangen een wandelbox met daarin de route en een speldje. Een nieuwe  website voor het rouwpad gaat belangstellenden infomeren over het project.  

De ambachtelijke koffiebranderij Koffiehuys & Branderij in Nes (Ameland) wil op het bestaande perceel een beleeftuin met zes kleine kassen aanleggen. In deze kassen zal de cichoreiplant worden geteeld, waarvan koffie kan worden gemaakt: een nieuw Amelands streekproduct. Het publiek kan zien hoe het proces van de groei van koffieplanten tot het schenken van een bakje cafeïnevrije koffie verloopt.

Leerlingen van Amelander basis- en middelbare scholen kunnen stage of vrijwilligerswerk doen in enkele kassen. Het project kent diverse doelen waaronder versterking van de biodiversiteit, behoud van culturele waarden, vergroting van de vitaliteit van de lokale gemeenschap en versterking van duurzaam toerisme. Ook de kwaliteit van de leefomgeving gaat omhoog door de beleeftuin.