Waddenfonds steunt herbestemming watertoren Sint Jacobiparochie

De oude watertoren in Sint Jacobiparochie krijgt een nieuwe bestemming. Er komt  onder andere een uitkijkpost voor publiek en een bezoekerscentrum met expositieruimte. Het totale investeringsbedrag bedraagt bijna € 1,5 miljoen, waarvan het Waddenfonds € 398.533, –  bijdraagt. Ook de omgeving van de watertoren wordt aangepakt met de aanleg van waterpartijen, wandelpaden en beplanting, passend bij de omgeving. Verder komt er een rustpunt voor wandelaars en fietsers.

De karakteristieke voormalige watertoren behoort tot het cultuurhistorisch erfgoed in het Waddengebied. Door de nieuwe functies blijft de beeldbepalende toren behouden. Het project draagt hiermee bij aan meerdere doelstellingen van het Waddenfonds, zoals behoud van erfgoed en versterking van natuur- en landschapswaarden. Ook het toeristisch aanbod in de vorm van meer belevingsmogelijkheden wordt met het project versterkt. Door een toegankelijke uitkijkpost (belvedère), een bezoekerscentrum met expositieruimte, oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsers en een overnachtingsmogelijkheid wordt de duurzame kwaliteitstoerist aangetrokken. De verwachting is dat de streek zal profiteren van de nieuwe toeristische trekpleisters, wat de leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling ten goede komt.

Het terrein rondom de toren wordt eveneens aangepakt. Hier verrijzen een belevingstuin, waterpartijen en wandelpaden. Initiatiefnemer Stal Hermes wil door nieuwe inheemse beplanting, zoals iepen, essen, populieren, meidoorn en oude fruitrassen uit de omgeving de biodiversiteit versterken. Nestkastjes en bosjes moeten vogels trekken, ook worden kasten voor vleermuizen, insectenhotels en schuilplekken voor egels gerealiseerd.