Streekwurk en Waddenfonds bezoeken Friese Waddeneilanden

Het Waddenfonds en de provincie Fryslân maken vanaf eind januari een rondje langs de Friese Waddeneilanden om de subsidiemogelijkheden voor projecten onder de aandacht te brengen. Op elk eiland kan een workshop worden gevolgd om te leren hoe je een subsidieaanvraag doet. Ook zijn er spreekuren, waar gekeken wordt welke subsidieregelingen het beste bij een plan passen.

Het Waddenfonds en de provincie Fryslân hebben diverse subsidieregelingen waarvan bedrijven, belangenorganisaties, verenigingen en lokale overheden gebruik kunnen maken. Zo kent het Waddenfonds het Budget Lokale Innovaties (BLI) en de Subsidieregeling Thematische Uitvoering (STUW). Streekwurk is het loket voor het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF), dat de mogelijkheid biedt voor financiële ondersteuning van projecten die de leefbaarheid op de eilanden ten goede komen.

Voor nadere informatie kunt u terecht op www.waddenfonds.nl en www.streekwurk.frl.


Workshop schrijven en presenteren van projectplannen

Voor het verkrijgen van subsidies en fondsen is in de meeste gevallen een projectplan nodig. Voor veel aanvragers blijkt het schrijven van een goed projectplan een hele klus. Daar willen het Waddenfonds en de provincie Fryslân bij helpen. Hiervoor is een workshop Projectplan schrijven en presenteren ontwikkeld. Tijdens deze workshop leren de deelnemers hoe ze een project helder en volledig op papier zetten en ontvangen ze tips hoe het project zo goed mogelijk te presenteren.

Workshops, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur):

Schiermonnikoog         dinsdag 31 januari                                Dorpshuis

Terschelling                  donderdag 9 februari                            Hotel Bornholm

Vlieland                        dinsdag 14 februari                               Badhotel Bruin

Ameland                       donderdag 23 februari                          WestCord Hotel Noordsee   
   

Spreekuren
Hebt u een idee dat de natuur, de leefbaarheid en/of de duurzame economie in het Waddengebied versterkt, dan nodigen het Waddenfonds en Streekwurk u van harte uit om dit idee met hen te bespreken in een spreekur. De aanwezige adviseurs kunnen aangeven welke subsidieregelingen en/of fondsen eventueel in beeld zijn voor de financiering van uw idee.

De spreekuren zijn ‘s ochtends, op de volgende dagen:

Schiermonnikoog         woensdag 1 februari                             Dorpshuis

Terschelling                  vrijdag 10 februari                                 Hotel Bornholm

Vlieland                        woensdag 15 februari                           Badhotel Bruin

Ameland                      vrijdag 24 februari                                 Gemeentehuis Ballum


Deelname en aanmelding

Wilt u deelnemen aan de workshop of gebruik maken van het spreekuur, stuur dan een mail naar eilanden@fryslan.frl onder vermelding van naam, telefoonnummer, mailadres en natuurlijk voor welk eiland en onderdeel (workshop en/of spreekuur) u kiest.