Subsidie Waddenfonds voor Natuurcentrum Ameland

Het Waddenfonds draagt ruim € 520.000,- bij aan nieuwe exposities en expositieruimtes in het Natuurcentrum Ameland in Nes, rondom het thema klimaatverandering. Het museum verandert van koers en richt zich met zowel fysieke als interactieve informatievoorziening op de gevolgen van klimaatverandering voor het eiland. De totale kosten van het project ‘Klimaatverandering op Ameland’ bedragen € 918.875,-.

Klimaatverandering is een van de grootste actuele uitdagingen van huidige en toekomstige generaties. Het doel van het project is om bezoekers te inspireren tot gedragsverandering en een duurzamer leven. In nieuw in te richten expositieruimtes worden ze uitgedaagd na te denken over globale opwarming en de negatieve effecten van klimaatverandering, waaronder een stijgende zeespiegel. Dit gebeurt op een speelse en interactieve manier, waardoor bezoekers kennis opdoen en alternatieven te zien krijgen. Er komen binnen- en buitenexposities en ook worden er diverse activiteiten gekoppeld aan de exposities, zoals een insectenjacht en sterrenkijkavonden.

Het museum krijgt vijf nieuwe exposities, waarvan die op het buitenterrein er één is. In de exposities worden de effecten van klimaatverandering voor het leven op land (zeespiegelstijging) en het leven onder water belicht. In Leven op Land worden drie routes verbeeld, waar het slechtste, beste en meest realistische scenario wordt weergegeven. Bij Leven onder Water is de ruimte ingedeeld in verschillende onderwater-treinhaltes die aangeven hoe klimaateffecten de natuur op Ameland kunnen beïnvloeden. Verder wordt stilgestaan bij projecten van hernieuwbare energie en de planetenstelsels en hun invloed op het getij.

Het buitenterrein krijgt een open karakter en is voor iedereen toegankelijk. Hier komen onder andere insectenweides, een speelweide, nestkasten, een watertappunt en (theater)banken. Er zijn webapplicaties voor een Online Tour. Het project beoogt ook om Ameland aantrekkelijker te maken voor duurzaam toerisme. Gebleken is dat toeristen zich steeds bewuster worden van hun ecologische voetafdruk. Dit project biedt hun een deels interactieve beleving.