Waddenfonds verhoogd subsidiepot met € 2 miljoen

Het Waddenfonds stelt € 2 miljoen extra beschikbaar voor de lopende Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddengebied ’22 (STUW ’22). Het subsidieplafond wordt daarmee verhoogd van € 10 miljoen naar € 12 miljoen. Ook is de periode verlengd, waarin subsidies kunnen worden aangevraagd. De sluitingsdatum is niet langer 15 december dit jaar maar 27 januari komend jaar. Dat geldt ook voor de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI), die specifiek bedoeld is voor kleinschalige en vernieuwende projecten. 

Een bijdrage uit STUW’22 is mogelijk als een project valt binnen acht specifieke aandachtsgebieden van het Waddenfonds, die variëren van natuur en ecologie tot duurzaam toerisme, duurzame landbouw en visserij en duurzame energie. Per project kan er bij het fonds een bijdrage van maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond van € 12 miljoen is bereikt. Als een project een positief oordeel krijgt, neemt het dagelijks bestuur van het Waddenfonds aansluitend een definitieve beslissing over de toekenning van een subsidieaanvraag.

Voor de BLI-regeling komen projecten in aanmerking die kleinschalig zijn en de lokale economie en sociale cohesie op het platteland stimuleren. Per project kan maximaal € 50.000,- worden aangevraagd.