Unieke proef met rifblokken van slib gestart

Op twee locaties voor de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven is een unieke proef gestart. Daar wordt de komende vijf jaar onderzocht hoe het onderwaterleven in de Eems-Dollard en Waddenzee gestimuleerd kan worden met rifblokken van Groningse klei. Op deze harde ondergrond kunnen mosselen en oesters zich vastmaken en een nieuw rif bouwen. Hiervoor worden vierhonderd rifelementen geplaatst, die gemaakt zijn van baggerslib uit de haven van Delfzijl.

Uit de proef moet blijken of de schelpdieren terugkeren in de Eems-Dollard en of hiermee een nieuw leefgebied voor onderwaterdieren en -planten ontstaat. De proef wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Groningen en het Waddenfonds. Riffen zijn belangrijk voor het herstel van het ecosysteem in de Waddenzee. Het doel van de proef is de sterke achteruitgang van oester- en mosselbanken te verminderen en de biodiversiteit te stimuleren. “Riffen zijn belangrijke schuilplaatsen en kraamkamers voor het leven in zee. We hopen met deze proef de vorming van schelpdierbanken en daarmee de onderwaternatuur in de Eems-Dollard een kickstart te geven”, zegt gedeputeerde Johan Hamster. Samen met Gerben Huisman, directeur van het Waddenfonds, plaatste hij de eerste kleiblokken in het water. “Het Waddenfonds vindt dit een belangrijk project, omdat herstel van het ecologisch systeem in de Waddenzee onze prioriteit is. Daar willen we graag in investeren”, aldus Gerben Huisman.

Duurzame bouwstof

Het is voor het eerst dat er rifblokken gemaakt zijn van slib uit de Eems-Dollard. “Lokaal gewonnen klei is een duurzaam alternatief voor de gebruikelijke betonnen rif-elementen”, zegt projectleider Jip Koster van Netics. Dit ingenieursbureau kwam met het idee voor de slibblokken. Met het gebruik van baggerslib uit de haven van Delfzijl snijdt het mes aan twee kanten. Het water van de Eems-Dollard wordt minder troebel en het baggerslib krijgt een tweede leven als circulaire bouwstof. De honderden rifblokken zijn in oktober geperst met een nieuwe technologie, die ontwikkeld is door Geowall, een samenwerkingscombinatie van Netics en baggerbedrijf Van Oord. Het baggerslib is gedroogd in de ‘kleirijperij’ in Delfzijl. Dit kleidepot is inmiddels ontmanteld voor de aanleg van de Brede Groene Dijk bij Finsterwolde.