Wereldprimeur in Groningen: zeedijk gemaakt van zout baggerslib

In noordoost Groningen is de eerste fase van de Brede Groene Dijk afgerond, een duurzame en vernieuwende aanpak voor de versteviging van zeedijken. De dijk is over een lengte van 750 meter verbreed en verhoogd met klei die afkomstig is uit de Eems-Dollard. Vanaf 2025 wil het Waterschap Hunze en Aa’s de resterende 11,5 kilometer van de Dollarddijk ook met deze lokale klei versterken. Het Waddenfonds en het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn de financiers van het project.

Het idee voor de innovatie ontstond 10 jaar geleden. Het Deltaprogramma onderzocht nieuwe en duurzame vormen van dijkversterkingen die goed passen in het gebied van het Werelderfgoed Waddenzee.Waterschap Hunze en Aa’s moet de dijk langs de Dollard versterken en het Nationaal Deltaprogramma bood de kans om het idee van de Brede Groene Dijk te verkennen. Het idee is simpel: haal overtollig slib uit de Eems-Dollard, laat het drogen tot klei en versterk hiermee de naastgelegen dijk. Zo verbetert de waterkwaliteit, omdat er minder slib in het water zweeft en komt er een veilige en groene dijk die goed in de omgeving past.

Projectmanager Erik Jolink: ‘Deze 750 meter Brede Groene Dijk is het slotstuk van onderzoek naar het gebruik van slib voor dijkversterking’’, aldus projectmanager Erik Jolink. ,,We weten inmiddels door uitgebreid onderzoek hoe we in korte tijd van slib klei kunnen maken en hoe sterk deze klei is. Met deze kennis willen we vanaf 2025 de rest van de 11,5 kilometer Dollarddijk versterken. Het plan is om daarvoor kleirijperijen direct naast de zeedijk aan te leggen we maken dan ‘klei van dichtbij’ waardoor transport over grote afstanden met vrachtwagens niet nodig is.’

Deltacommissaris Peter Glas reageerde bij de oplevering van het eerste dijkvak enthousiast. ,,De brede, groene zeedijk is een mooi voorbeeld van Nederlandse innovatieve waterbouw. We moeten de komende jaren veel dijken versterken. Dit project laat zien dat het slimmer en duurzamer kan. Het is een groene dijk die mooi past in Natura-2000 gebied. Omdat we de dijk versterken met klei uit de buurt voorkomen we gesleep met grond, verminderen we de CO2-emissie van het transport en tegelijkertijd verbeteren we de waterkwaliteit omdat we het slib uit de Eems Dollard gebruiken. Voor mij als Deltacommissaris is het ook belangrijk dat deze zeedijk zich eenvoudig laat aanpassen aan een stijgende zeespiegel. Je hoeft niet eerst het asfalt te verwijderen, zand aan te brengen en vervolgens weer te asfalteren. Je kunt er gewoon extra klei opleggen.”