‘Niet tegen, maar met de natuur werken’

Sara Koek (20) uit Boksum en Nika van Asselt (21), uit Leeuwarden namen begin deze maand deel aan de eerste Waddenzee Jongeren Conferentie op het Duitse schiereiland Eiderstedt. 46 Jongvolwassenen uit Duitsland, Denemarken en Nederland kwamen hier bijeen om te praten over de bescherming van het Waddengebied.

Hoe kwamen jullie op die conferentie terecht en wat hebben jullie zelf met het Wad?

Koek: “Ik deed mee aan de Waddenmars (in juni, waar jongeren met bewoners, toeristen en ondernemers spraken in het Waddengebied red.) en werd uitgenodigd voor de conferentie. Mijn ouders zijn fanatieke zeilers en gingen veel de Waddenzee op. Zo leerde ik dit prachtige natuurgebied kennen. Ik studeer kust- en zeemanagement aan Van Hall Larenstein en ben ook wadloopgids.”

Van Asselt: “Ook ik deed mee aan de Waddenmars en kon zodoende naar de conferentie. Het was heel interessant en leuk. Vooral omdat je de perspectieven van jongeren uit Denemarken en Duitsland leert kennen Wat willen zij? Wat willen wij? Het Wad leerde ik kennen doordat wij vroeger altijd op vakantie gingen naar Ameland en Terschelling.”

Wat is de belangrijkste boodschap die uit de conferentie naar voren kwam?

Koek: “De jongeren zijn allemaal op de een of andere manier betrokken bij het waddengebied, bijvoorbeeld als onderzoeker of gids. Wat er voor mij in de gesprekken uitsprong was de behoefte aan integraliteit, communicatie en educatie. Dat je iedereen in het Waddengebied, betrekt bij de bescherming ervan. Dus bewoners, boeren en toeristen. Dan krijg je een community die de waarde van het Wad onderkent. Belangrijk is dat je zaken met drie landen samen aanpakt, want het Waddengebied vormt één natuursysteem.”

Van Asselt: “De balans vinden tussen toerisme, visserij en de inwoners van het gebied. Je hebt nu bijvoorbeeld massatoerisme op de eilanden, maar vrij weinig toeristen aan de Waddenkust. Dat is toch vreemd. Werken met de natuur vind ik ook heel mooi. Dus de natuur gebruiken en voor je laten werken. Op Texel bijvoorbeeld is het kweldergebied gebruikt om de dijk verder te verbreden.”

Wat is de grootste uitdaging voor het Waddengebied?

Koek: “Dat mensen zelf inzien dat het Wad het waard is om beschermd te worden. Daarvoor is meer verbinding met elkaar nodig. Ga het gesprek aan met bewoners, boeren, toeristen, ondernemers en vertegenwoordigers van natuurorganisaties. Strenge regels, zonder inspraak van betrokken partijen, leiden alleen maar tot meer weerstand.”

Van Asselt: “Dat zijn toch de mensen. Bewustwording op gang brengen hoe mooi en belangrijk de natuur is. Gooi geen afval weg, raap eens een stuk plastic zwerfvuil op van het strand. Iedereen weet dat het moet, maar toch zijn veel mensen gemakzuchtig en laks. Soms laten ze zelfs drones boven een vogelbroedgebied vliegen. Hartstikke slecht natuurlijk.”

Wat is jullie persoonlijke ambitie met de Waddenzee?

Koek: “Ik ben nu betrokken bij de opzet van een structureel jongerennetwerk voor het Waddengebied. Er is veel animo voor jongerenparticipatie bij beleidsmakers en dat is erg leuk om te zien. Mijn droom is dat we echt een stoel aan hun tafel krijgen en dat ze naar ons gaan luisteren.”

Van Asselt: “De plastic soep aanpakken, want dat is een groot probleem. Als student aan de opleiding Global responsibility & Leadership van University Campus Fryslân doe ik nu onderzoek naar vervuiling van het oppervlaktewater door oestrogenen. Daar wil ik me in de toekomst meer in gaan verdiepen.”