Sarah Verroen start per 5 september als programmaregisseur bij het Waddenfonds.

Sarah is na haar studie in de wereld van voedselproducenten terechtgekomen, met de zee en kust als rode draad door haar carrière. De afgelopen 13 jaar werkte ze aan verbindingsvraagstukken vanuit verschillende rollen, onder meer vanuit onderwijs, onderzoek en beleidsadvisering. De afgelopen jaren is ze als senior beleidsmedewerker en visserijbestuurder actief geweest, vooral gericht op visserij op de Noordzee en Waddenzee.

Haar motivatie om bij ons te komen werken: “Vraagstukken die gerelateerd zijn aan het gebruik van kustgebieden en de zee staan nooit op zichzelf; om te begrijpen wat mensen beweegt moet je met een integrale blik kijken naar de opgaven waar belanghebbenden als ondernemers, overheid en bewoners voor staan. Vanuit dat bredere perspectief wil ik graag mijn steentje bijdragen aan ontwikkeling van het Waddengebied. Ik voel me erg betrokken bij ondernemers, bewoners en ‘genieters’ van het Wad en zie het als een mooie uitdaging om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan lange termijn economische en ecologische versterking van het gebied en de sociale cohesie op de kust en eilanden.”

Welkom bij in ons team Sarah!

Sarah Verroen start per 5 september als programmaregisseur bij het Waddenfonds.

Sarah is na haar studie in de wereld van voedselproducenten terechtgekomen, met de zee en kust als rode draad door haar carrière. De afgelopen 13 jaar werkte ze aan verbindingsvraagstukken vanuit verschillende rollen, onder meer vanuit onderwijs, onderzoek en beleidsadvisering. De afgelopen jaren is ze als senior beleidsmedewerker en visserijbestuurder actief geweest, vooral gericht op visserij op de Noordzee en Waddenzee.

Haar motivatie om bij ons te komen werken: “Vraagstukken die gerelateerd zijn aan het gebruik van kustgebieden en de zee staan nooit op zichzelf; om te begrijpen wat mensen beweegt moet je met een integrale blik kijken naar de opgaven waar belanghebbenden als ondernemers, overheid en bewoners voor staan. Vanuit dat bredere perspectief wil ik graag mijn steentje bijdragen aan ontwikkeling van het Waddengebied. Ik voel me erg betrokken bij ondernemers, bewoners en ‘genieters’ van het Wad en zie het als een mooie uitdaging om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan lange termijn economische en ecologische versterking van het gebied en de sociale cohesie op de kust en eilanden.”

Welkom bij in ons team Sarah!