Nieuwe programmaregisseur bij het Waddenfonds

Sarah Verroen start in september als programmaregisseur bij het Waddenfonds. Verroen is de opvolger van Jacoline Beerepoot, die deze functie vier jaar heeft vervuld.

De afgelopen tien jaar was Sarah zelfstandig adviseur in de visserij- en de landbouwsector. Bij het Waddenfonds wil ze graag vanuit een breder perspectief haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het Waddengebied. ,,Ik voel me erg betrokken bij ondernemers, bewoners en ‘genieters’ van het Wad en zie het als een mooie uitdaging om voor de lange termijn een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan economische en ecologische versterking van het gebied en de sociale cohesie op de kust en eilanden.”

Verroen kwam na haar studie in de wereld van voedselproducenten terecht met de zee en kust als rode draad door haar carrière. De afgelopen 13 jaar werkte ze aan verbindingsvraagstukken vanuit verschillende rollen, onder meer vanuit onderwijs, onderzoek en beleidsadvisering. De afgelopen jaren is ze als senior beleidsmedewerker en visserijbestuurder actief geweest, vooral gericht op visserij op de Noordzee en Waddenzee.