Tonnenloods en zeewierteelt krijgen € 2 miljoen subsidie

De karakteristieke Tonnenloods van Terschelling wordt verbouwd tot beleefcentrum voor zowel de lokale bewoners als toeristen. De verbouwkosten zijn bijna € 6 miljoen. Het Waddenfonds draagt daarvan € 1 miljoen bij. Ook gaat bijna € 1 miljoen subsidie naar een project voor lokale teelt van zeewier in de Waddenregio. Bij dit project zijn zes partijen betrokken in onder andere Groningen en de Eemshaven.

De Tonnenloods aan de haven van Terschelling wordt omgebouwd tot een multifunctioneel beleefcentrum voor natuur en cultuur en voor de Waddenzee als werelderfgoed. Het gebouw behoort tot het cultuurhistorische industrieel erfgoed op het eiland. Er komt een ruimte waar plaats is voor presentaties, tentoonstellingen, events en congressen. Dankzij een grote 3D-animatie- en projectieruimte worden bezoekers onderdeel van de exposities die zich richten op de kernwaarden van de Waddenzee.

Ook zal er plaats zijn voor voorlichting, educatie en excursies. Het gebouw behoudt zijn rauwe, industriële uitstraling en wordt hersteld en verduurzaamd. Het is de bedoeling dat er het hele jaar activiteiten plaatsvinden. Omdat er buiten het seizoen congressen, symposia en dergelijke worden georganiseerd wordt een nieuwe doelgroep aangeboord. De totale investeringskosten bedragen € 5.857.314, -, waarvan het Waddenfonds € 1 miljoen voor zijn rekening neemt. Het project draagt bij aan het veiligstellen van erfgoed in het Waddengebied en aan een kwaliteitsverbetering en verduurzaming van het toeristisch aanbod.

Het project Wad Wier draait om de lokale kweek en toepassingen van zeewier (ulva) in de kustzone van het Waddengebied. De focus ligt op het optimaliseren van kweekcondities en op de toepassing van zeewier in veevoeder, cosmetica en als bioplastic. Het zeewier wordt duurzaam gekweekt in bassins, waarbij zeewater uit de Waddenzee wordt gebruikt. De totale kosten van dit initiatief bedragen
€ 1.977.233,-. Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 988.617, -.