Subsidie voor keramiekproject en theater

Het Waddenfonds draagt € 78.500, – bij aan twee projecten die de leefbaarheid op lokaal niveau versterken. In Makkum begeleiden gepensioneerde medewerkers van Koninklijke Tichelaar drie keramisten in de oude aardewerkfabriek. Zij werken er in ateliers die open zijn voor het publiek, zodat er een “huiskamer” ontstaat. De voorstelling Kaap op twee plekken aan de Waddenkust is gebaseerd op verhalen uit de lokale bevolking. Het theaterstuk is ook bedoeld om bewoners met nieuwe ogen naar hun omgeving te laten kijken.

In de oude aardewerkfabriek van Tichelaar in Makkum krijgen deze zomer drie kunstenaars een werkatelier. De keramisten voeren duurzame en vernieuwende experimenten uit met aardewerk en worden hierbij geholpen door gepensioneerde werknemers van de jubilerende aardewerkfabriek. Zij beschikken over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van keramiek en glazuren. De ateliers van de drie ‘artists in residence’ zijn open voor het publiek. Door deze vrije inloop en de aanwezigheid van oud-medewerkers krijgt de fabriek een soort huiskamerfunctie. Het unieke erfgoed van Makkum wordt op deze manier ingezet om zowel de leefbaarheid als de beleefbaarheid van het dorp te vergroten. De totale kosten van het project Duurzaam Door Ontwikkelen Koninklijke Tichelaar bedragen259.480, -, waarvan het Waddenfonds € 50.000, –  bijdraagt.

De openluchtvoorstelling Kaap van Tussenland wordt deze zomer opgevoerd aan de dijk bij Koehoal en op de Terp van de Toekomst in Blije. Het maritiem erfgoed wordt er belicht en voor een breder publiek ontsloten. Het verhaal van de kapen, historische houten constructies die van oudsher zeeroutes markeerden en zo schippers hielpen bij het navigeren, staat centraal.

Het landschap fungeert als decor en dorpsbewoners met hun verhalen worden bij de voorstelling betrokken. Kaap is ook bedoeld om de lokale bevolking opnieuw naar zijn omgeving en elkaar te laten kijken. Door de contacten die zo ontstaan, komen nieuwe verbindingen tot stand. De totale kosten van Kaap bedragen € 57.176, -. Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 28.500, -.