Econoom Roelof Balk nieuw in Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie van het Waddenfonds is weer compleet met de benoeming van econoom Roelof Balk als opvolger van Pieter Siebinga. Balk werkte bij het ministerie van Financiën en was directeur van het Nationaal Groenfonds en van Fondsenbeheer Nederland. Momenteel is hij actief als adviseur publiek-private financiering bij Lysias Advies voor projecten op het gebied van onder andere natuur, duurzame energie, cultureel erfgoed en gebiedsontwikkeling.

Balk wil de komende periode het bestuur van het Waddenfonds samen met de andere leden van de Kwaliteitscommissie helpen haar weg te blijven vinden in het evenwicht tussen ecologie, duurzaamheid en economische ontwikkeling in het Waddengebied. De Kwaliteitscommissie is ingesteld om het algemeen en dagelijks bestuur van het Waddenfonds gevraagd en ongevraagd te adviseren over het werk en de koers van het fonds. ,,De opdracht is om het Waddenfonds effectief te laten zijn voor het Waddengebied. Dat lukt het beste als je leert uit het verleden om de goeie dingen te kunnen doen in de toekomst. De Kwaliteitscommissie heeft hierin een stimulerende rol voor het bestuur’’, aldus Roelof Balk.

Voor de komende jaren voorziet Balk dat het Waddenfonds veel te maken zal krijgen met actuele thema’s als energietransitie en klimaat. ,,Dat zijn vraagstukken die ook het Waddengebied raken. Denk alleen al aan de zeespiegelstijging en de geopolitieke ontwikkelingen rond de energievoorziening.”