Waddenfonds steekt ruim € 2 miljoen in vier Groninger projecten

Het Waddenfonds kent ruim € 2 miljoen subsidie toe aan vier grote projecten in de provincie Groningen. Met deze bijdrage wordt een totale investering van € 3,9 miljoen mogelijk gemaakt. Het gaat om twee projecten in Lauwersoog en de Eemshaven waarbij plastic op land en in de zee wordt ingezameld, de restauratie en openstelling van het landhuis Oosterhouw in Leens en een project voor bodemherstel in zilte gebieden. De bedragen zijn afkomstig uit de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddengebied (STUW), een regeling waarvoor tot eind dit jaar nog € 7,1 miljoen beschikbaar is. Per project kan er maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd.

In de haven van Lauwersoog wordt met rondvarende drones drijvend plastic verzameld, gesorteerd en verwerkt in mobiele installaties. Van het plasticafval worden nieuwe producten gemaakt zoals dak- en stoeptegels. Die zullen worden afgezet in bedrijven in de haven, die zelf ook plastic kunnen inleveren. Dit project “Haven Lauwersoog: plastic recycling hub voor het Waddengebied” krijgt € 991.945,- subsidie van het Waddenfonds op een totale investering van € 1.477.100,-. In het plastic knooppunt (hub) zal naar schatting 3720 ton plastic per jaar worden verwerkt. Het fungeert tevens als plek voor van onderzoek en kennisdeling over het proces van herverwerking. Een ander doel is mensen bewust te maken van het plasticafvalprobleem. Het project krijgt de subsidie, omdat het bijdraagt aan de duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied, een van de criteria van het Waddenfonds. Mogelijk kunnen de installaties in de toekomst ook op andere plekken worden ingezet. Omdat het plastic niet wordt verbrand, maar gerecycled, levert dit een forse reductie van CO2-uitstoot op.

In Leens krijgt het particuliere rijksmonument pand Oosterhouw een nieuwe bestemming. Zowel delen van het landhuis als de landschapstuin worden opengesteld voor het publiek. Het project richt zich voornamelijk op het behoud van de parktuin, waarin vier landschapsstijlen uit drie eeuwen te zien zijn. De regio krijgt hiermee een nieuwe toeristische attractie. Het project draagt bij aan versterking van duurzaam toerisme in het Waddengebied. Het Waddenfonds trekt € 606.875,- uit voor het project op een totale investering van € 999.411,-.

Hoe de bodem zich kan herstellen van de effecten van verzilting staat centraal in het project De zilte kleibodem doorgronden. Verdroging en verzilting zijn wereldwijd grote problemen. Ook in de noordelijke kleigronden van het Waddengebied doet het zoute water uit de Waddenzee zich gelden. Tot nog toe was de aandacht vooral gericht op de teelt van zouttolerante gewassen en rassen. Dit project onderzoekt hoe de kwaliteit van verzilte kleibodems verbeterd en hersteld kan worden. De totale investering bedraagt € 657.689,- waarvan het Waddenfonds € 559.565,- voor zijn rekening neemt.

In de Eemshaven gaat een proefproject van start met recycling van plastic- en textielafval tot nieuwe producten, die door regionale bedrijven afgenomen worden. Ook ander afval als visnet, schoenen, mondkapjes en sigarettenpeuken worden als grondstof gebruikt. In het recyclingproces wordt gebruik gemaakt van relatief energiezuinige technieken. Door het verwijderen van 250 ton afval uit de Waddenzee, 150 ton gemengd afval en 100 ton ziekenhuisafval wordt naar schatting 1250 ton CO2-uitstoot bespaard. Dit omdat het afval niet verbrand hoeft te worden. Het project kost € 740.602,-, waarvan het Waddenfonds € 213.212,- bijdraagt.