Bijna € 2 miljoen voor Súvelfabryk en plasticproject

Het Waddenfonds steekt bijna € 2 miljoen subsidie in twee grote, uiteenlopende projecten in en op de grens van Fryslân. Voor de restauratie en herbestemming van de oude, leegstaande melkfabriek ‘De Dongeradelen’ in Morra-Lioessens stelt het fonds € 997.000,- beschikbaar op een totale investering van € 1.716.364,-. In Lauwersoog komt een mobiele installatie die plastic uit de haven inzamelt en verwerkt tot nieuwe producten. De totale investering van dit project is € 1.477.100,- waarvan het Waddenfonds € 991.945,- voor zijn rekening neemt. De bedragen zijn afkomstig uit de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddengebied (STUW), een regeling waarvoor tot eind dit jaar nog € 7,1 miljoen beschikbaar is. Per project kan er maximaal een bedrag van € 1 miljoen worden aangevraagd.

De jarenlange leegstand van de coöperatieve melkfabriek “Suvelfabryk De Dongeradelen” in Morra-Lioessens was bewoners een doorn in het oog. Nu krijgen het cultuurhistorische pand uit 1914 en de directeurswoning eindelijk een passende bestemming. In de zuivelfabriek komen vakantieappartementen en tevens wordt er een museum gerealiseerd waar de geschiedenis van deze fabriek tot leven komt. De zuivelfabriek sloot begin jaren zeventig zijn deuren. Er werd tot die tijd melk van kleine boeren uit de omgeving verwerkt tot onder meer kaas, boter en weibrokken. Ook de tuin wordt in oude luister hersteld. De subsidie van het Waddenfonds betreft overigens alleen de restauratie van het pand en het museum, niet de recreatiewoningen. Het project draagt bij aan behoud en versterking van de cultuurhistorie van het Waddengebied.

In de haven van Lauwersoog wordt met rondvarende drones drijvend plastic verzameld, gesorteerd en verwerkt in mobiele installaties. Van het plasticafval worden nieuwe producten gemaakt zoals dak- en stoeptegels. Die zullen worden afgezet in bedrijven in de haven, die zelf ook plastic kunnen inleveren. Er zal in het plastic knooppunt (hub) naar schatting 3720 ton plastic per jaar worden verwerkt. Het fungeert tevens als plek van ontmoeting, onderzoek en kennisdeling over het proces van herverwerking. Een ander doel is mensen bewust te maken van het plasticafvalprobleem. Het project krijgt de subsidie, omdat het bijdraagt aan de duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied, een van de criteria van het Waddenfonds. Mogelijk kunnen de installaties in de toekomst ook op andere plekken worden ingezet. Omdat het plastic niet wordt verbrand, maar gerecycled, levert dit een reductie van CO2-uitstoot op.