Steun voor vijf lokale projecten

Het Waddenfonds steekt € 250.000,- in vijf projecten die de lokale gemeenschap en de leefbaarheid in de regio versterken. Het gaat om het maken van een centraal digitaal systeem met alle informatie over het erfgoed op de Wadden, de bouw van vier studio’s voor horecapersoneel op Vlieland, een nieuw dorpshuis in Termunten/Termunterzijl, de verbouw van het historische Harsta State in Hegebeintum en de aankoop van een wolverwerkingsmachine op Ameland. De projecten krijgen geld uit het Budget Lokale Innovaties (BLI) van het Waddenfonds, dat zich richt op de ontwikkeling van kleinschalige, vernieuwende en lokale projecten in het Waddengebied.

Informatie over het erfgoed in het Waddengebied digitaal beschikbaar stellen voor onderwijs, onderzoek en toeristen. Dat is het doel van de Museumfederatie Fryslân, die hiervoor een centraal digitaal systeem opzet. Gegevens van eilander musea, historische verenigingen, maar ook van kerken en gemeentes worden in de databank opgeslagen. Zo wordt alle kennis structureel en duurzaam bewaard en kan die tevens via zoekmachines geraadpleegd worden. Het project is vernieuwend, want een dergelijk systeem is er nu niet. In totaal gaat het om een investering van € 222.500,-, waarvan het Waddenfonds € 50.000,- voor zijn rekening neemt.

Op camping Stortemelk op Vlieland wil de Stichting Rekreatiebelangen Vlieland vier studio’s bouwen, die in de verhuur gaan. Momenteel staan er 24 vakantiehuisjes op de eilander camping. De lokale economie profiteert van de onderkomens, omdat het steeds lastiger is horecapersoneel te vinden wegens gebrek aan goede huisvesting. Het aanbieden van woonruimte kan de wervingsprocedure vergemakkelijken. Stortemelk is niet alleen een camping, maar ook een buurthuis/café voor de Vlielanders. Bij voldoende horecamedewerkers kan het café het hele jaar openblijven. In totaal kosten de vier studio’s, een nieuwe bedrijfswoning en een nieuw bedrijfsgebouw € 531.000,-. Het Waddenfonds subsidieert, overigens alleen de bouw van de studio’s, met € 50.000,-.

Leefbaarheid

Termunten en Termunterzijl krijgen een nieuw multifunctioneel centrum, waar alle verenigingen, activiteiten en initiatieven onderdak krijgen. Het MFC wordt een belangrijke plek voor ontmoeting en informele zorg. De leefbaarheid krijgt op die manier een stimulans, omdat het nieuwe dorpshuis een centrale ontmoetingsplek wordt. Het dorpshuis wordt een kwalitatief, aardbevingsbestendig, duurzaam en onderhoudsvriendelijk gebouw. Het nieuwe MFC kost in totaal € 1.075.000,-, waarvan het Waddenfonds € 50.000,- bekostigt.

Harsta State bij Hegebeintum wordt gerestaureerd en zoveel mogelijk in oude staat teruggebracht om daarna dienst te doen als Museumhuis. Zo moet Hegebeintum aantrekkelijker worden voor recreanten en toeristen. Vrijwilligers van het Museumhuis werken samen met die van het Informatiecentrum van de Stichting Terp Hegebeintum om samen de hoogste terp van Nederland nog meer onder de aandacht te brengen. Het monumentale pand is ook geschikt voor symposia en concerten. Vrijwilligers zullen de tuin van de state onder handen nemen. Diverse partners werken samen in het project, waaronder Keunstwurk, Stichting Erfgoed en Publiek, Museumhuis Van Eysinga, Merk Fryslân, Visit Friesland, Museumfederatie Fryslân, Stichting Regio Marketing Toerisme Noordoost Friesland en Stichting Terp Hegebeintum. De totale kosten bedragen € 186.698,-. Het Waddenfonds draagt hieraan € 50.000,- bij.

Wolverwerkingsmachine

Dankzij de aanschaf van een wolverwerkingsmachine op Ameland kan de wol van de eilander schapen op het eiland zelf worden verwerkt. De machine komt te staan in Landbouw & Juttersmuseum Swartwoude in Buren. Zo vindt het hele proces van scheren tot verkoop van wolproducten straks volledig op Ameland plaats. Het project stimuleert de lokale economie en zorgt voor extra werkgelegenheid. In het museum kunnen tevens workshops, opleidingen en trainingen wolverwerking worden gegeven en vinden ouderen er mogelijk een dagbesteding. Dit circulaire project is vernieuwend: het brengt Amelanders werkzaam in de wol bij elkaar en er ontstaat samenwerking met isolatiebedrijven. De machine kost € 240.000,-. De subsidie van het Waddenfonds is € 50.000,-.