Drie informatiebijeenkomsten voor nieuwe subsidieronde

Het Waddenfonds start twee nieuwe subsidieregelingen voor zowel kleinschalige als grote projecten in het Waddengebied. Voor de subsidieregeling STUW, die bedoeld is voor grote projecten is € 8 miljoen beschikbaar. Voor kleinschalige initiatieven trekt het Waddenfonds via het Budget Lokale Innovaties € 500.000, – uit.  Over de beide subsidieregelingen worden op 11, 12 en 13 oktober drie informatiebijeenkomsten gehouden.    

De informatiebijeenkomsten vinden plaats in Groningen, Leeuwarden en Wieringerwerf.  Belangstellenden kunnen zich via een inschrijfformulier aanmelden. Tijdens de informatiesessies wordt algemene informatie verstrekt over de subsidieregelingen. Ook is er de mogelijkheid in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds van gedachten te wisselen over het eigen project en specifieke vragen te stellen. 

Zowel bedrijven, organisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling STUW ’22. Per project kan er maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd. Subsidiëring is mogelijk als het project een bijdrage levert aan één van de acht thema’s van het Waddenfonds.

Voor kleinschalige projecten kan ten hoogste € 50.000, – subsidie worden aangevraagd. Hier gaat het om projecten die de leefbaarheid en vitaliteit in kleine gemeenschappen stimuleren. Zowel bedrijven als verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen voor het Budget Lokale Innovaties.

De indieningstermijn van beide subsidieregelingen start in januari 2022.