Marconi Buitendijks in Delfzijl voltooid

Met de onthulling van de naam van een nieuwe brug is vrijdag 25 juni het grootschalige project Marconi Buitendijks in Delfzijl officieel voltooid. De brug verbindt het stadscentrum met de nieuwe boulevard van Delfzijl. De uitvoering van het project dat de kustzone bij Delfzijl binnendijks en buitendijks ingrijpend heeft veranderd, nam meer dan tien jaar in beslag. Maroni Buitendijks is tot stand gekomen met flinke steun van het Waddenfonds.

In aanwezigheid van gedeputeerde Henk Staghouwer van Groningen en directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds kreeg de brug de naam De Diekloper, bedacht door inwoonster Janny Volmer. Wethouder Jan Menninga van de gemeente Eemsdelta zei blij te zijn met alle steun die het project heeft gekregen. ‘Met een stevige bijdrage van de provincie Groningen en het Waddenfonds hebben wij het voor elkaar gekregen om het project te realiseren’, aldus Menninga.

Marconi Buitendijks bestaat uit verschillende deelprojecten. De stadsstrand van Delfzijl is vergroot en op de versterkte zeedijk is een boulevard aangelegd die toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. Het strand is vanaf de boulevard voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. De Diekloper verbindt vervolgens het stadscentrum met de boulevard en het strand. Voor bezoekers met campers is een terrein met camperparkeerplaatsen aangelegd. Voor strandgasten en andere bezoekers is bij de boulevard gezorgd voor sanitaire voorzieningen. Bijzonder onderdeel van het project is het nieuw aangelegde kwelderlandschap met een vogelbroedeiland. Hier moet zich nog waardevolle natuur ontwikkelen.

Mijlpaal

,,De oplevering van Marconi Buitendijks is een mijlpaal voor de inwoners en ondernemers van Delfzijl, maar ook voor subsidiegevers en allen die bij het project betrokken waren’’, aldus Menninga. ,,Dankzij integrale samenwerking is hier een kustzone ontwikkeld die invulling geeft aan uiteenlopende eisen en wensen op het gebied van waterveiligheid, leefbaarheid, ecologie, kust- en kweldernatuur, recreatie en regionale economie. Toen het Programma Marconi in 2009 begon, was samenwerken aan de kustlijn nog niet zo vanzelfsprekend. Inmiddels werken alle betrokken partijen samen in het programma Eems-Dollard 2050. Via dit programma willen partijen de Eems-Dollard en de kustzone toekomst-bestendig inrichten voor mens en natuur.