Grote belangstelling van garnalenvissers voor opkoopregeling

Negentien garnalenvissers hebben in april hun visvergunning aangeboden voor de opkoopregeling van het Waddenfonds. Met de uitkoop van vergunningen kunnen delen van de Waddenzee worden gesloten voor de garnalenvisserij. Het bodemleven van de Waddenzee krijgt zo meer kans zich te herstellen. Daarnaast moet het opkopen van vergunningen de garnalenvisserij meer toekomstperspectief bieden in de niet gesloten gebieden.

De komende tijd beoordeelt het Waddenfonds welke vissers in aanmerking komen voor de opkoopregeling. Voor de Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenfonds is €10 miljoen beschikbaar. Het totale bedrag van de aangeboden vergunningen bedraagt €10,3 miljoen. Het Waddenfonds kijkt momenteel of er €300.000,- extra beschikbaar kan worden gesteld, zodat alle aangeboden vergunningen kunnen worden opgekocht. ,,We zijn blij met de grote belangstelling voor de regeling”, aldus voorzitter Cees Loggen van het Waddenfonds. ,,Voor alle partijen is dit een goed resultaat.’’

De regeling moet ertoe leiden dat naar schatting 11,3 % van de visgronden voor garnalen in de Waddenzee wordt gesloten. Omgerekend gaat het om een oppervlakte van ruim 9.300 hectare. In de visgebieden die sluiten kan de zeebodem tot rust komen. Op die manier kunnen zich er nieuwe ecosystemen ontwikkelen. Ook zorgt deze warme uitkoop van de vissersvloot voor meer toekomstperspectief voor de garnalenvissers die blijven. Op dit moment zijn er 89 geldige vergunningen voor de garnalenvisserij in de Waddenzee in omloop.            

De opkoopregeling vloeit voort uit afspraken tussen overheden en visserij- en natuurorganisaties die hierover in het Convenant Viswad afspraken hebben gemaakt.