Waddenfonds subsidieert landschapsprojecten

Het Waddenfonds steunt met ruim €100.000,- vier projecten in het Waddengebied, die zich richten op het versterken van netwerken in lokale gemeenschappen en het vergroten van de leefbaarheid. De internationale kunstmanifestatie Hi-Lo Het Grote Noorden omvat exposities, kunstroutes op zowel de eilanden als langs de waddenkust. Het project Route Friese Waddendelta bestaat uit wandel- en fietsroutes door de Friese Waddendelta. In het Waddenlaboratorium Bos en zeespiegelstijging onderzoeken diverse groepen hoe natuurwaarden de leefomgeving kunnen verbeteren. En in een mobiele bakkerij in Pieterburen kunnen bewoners en toeristen samen brood bakken.

Over twee jaar worden in het Waddengebied acht tijdelijke megakunstwerken geplaatst. De kunstwerken komen zowel op de eilanden als aan de kust van Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Het is een initiatief van Stichting Great Wide Open onder de titel Hi-Lo 2023 Het Grotere Noorden. Deze internationale kunstmanifestatie wordt opgezet in samenwerking met lokale partners. De naam verwijst naar het alles bepalende getij. De kunstwerken of ‘’Bakens”’ worden een voor een onthuld en moeten veel bezoekers trekken. Elk Baken markeert een bijzondere plek in het Waddengebied, zoals bijvoorbeeld de Zuidertoren op Schiermonnikoog, de Eemsdelta of de Afsluitdijk. Ook vinden er tentoonstellingen, kunstroutes, audioroutes en presentaties plaats. De totale kosten van het project bedragen €103.080,-. Het Waddenfonds draagt €50.000,- bij.

Stichting Klooster Claerkamp zet een ‘pelgrimsroute’ op voor fietsers en wandelaars door de Friese Waddendelta. Het traject loopt vanaf Zoutkamp over pelgrimsstad Dokkum naar St. Jacobiparochie, Franeker, Bolsward, Harlingen, het bezoekerscentrum op de Afsluitdijk en de vismigratierivier. Wie de route volgt krijgt onderweg informatie over cultuurhistorische aspecten van het gebied. Verder is er aandacht voor de beleving van de natuur. De wandel- en fietsroutes dragen bij aan de toeristische ontwikkeling van dit deel van het Waddengebied. Een groot netwerk is bij dit initiatief betrokken, waaronder Plaatselijke Belangen, recreatieondernemers, gemeenten, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, de stichting Vitale Waddenkust en de Stichting Santiago aan het Wad. Het project kost €25.500,-. Het Waddenfonds neemt hiervan €10.000,- voor zijn rekening.

Waddenlaboratorium

Kunstenaars, wetenschappers en vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke organisaties doen gezamenlijk onderzoek in het Waddengebied. Dit gebeurt onder de noemer Waddenlaboratorium van de stichting Terschellinger Oerol Festival. Het bestaat uit veldwerk en educatieve projecten. Onder meer wordt de verhouding tussen mens en bos onderzocht. Ook wordt gekeken of er parallellen zijn tussen het verdwijnen van eilanden in de Stille Oceaan en de Nederlandse Waddeneilanden. Dat moet leiden tot nieuwe inzichten over de rol van natuurwaarden op de recreatieve aantrekkingskracht van het gebied. Het Waddenlaboratorium wil zo een meer duurzame sociaal-economische ontwikkeling stimuleren. Het uiteindelijke doel is een grotere maatschappelijke cohesie en verbetering van de leefomgeving. Het Waddenfonds steunt dit project met €43.000,-. In totaal bedragen de kosten €86.000,-.

Brood bakken brengt mensen bij elkaar in een mobiele bakkerij in Pieterburen. Het is bedacht door de stichting P 19 onder de naam Stoet. Stoet (ontmoetingsplek) bestaat uit een houten verrijdbare woonwagen met daarin een houtgestookte bakkersoven. Daarin wordt brood gebakken voor en door dorpelingen, maar ook toeristen kunnen in het hoogseizoen aanhaken. Zo wordt Stoet een plek waar mensen elkaar treffen en met elkaar in gesprek gaan. Ook organiseren partijen uit het dorp en de regio diverse activiteiten, waaronder workshops en bijeenkomsten. Bij het project zijn onder meer Univé, Rabobank, Gidsgelden, het Feest van de Eenvoud (netwerk van sociale bakkers) en vrijwilligers uit de regio betrokken. Het Waddenfonds draagt €5.000,- bij aan de totale kosten van het project. Die zijn begroot op €70.350,-.